RÓMSKA REFORMA: Patrila v roku 2012 k top spoločenským témam

ilustračné foto TASR

Bratislava, 3. júna 2013 (Gipsy Television) - Rómska otázka dosiahla počas roku 2012 v rebríčku spoločenských problémov Slovenska na najvyššie poschodia. Dostalo sa jej množstvo priestoru v médiách i v rámci verejnej diskusie. Vyplýva to zo Správy o stave ľudských práv, ktorú vypracovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

"Podľa odhadov žije na Slovensku asi 400-tisíc Rómov, z toho v osadách okolo 150-tisíc, ostatní Rómovia žijú integrovaní v spoločnosti. V roku 2012 sa novým vládnym splnomocnencom pre rómske komunity stal opozičný poslanec Peter Pollák, ktorý chce spolu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky problematiku Rómov posunúť dopredu a to aj prostredníctvom rómskej reformy," píše Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vo svojej správe.


V správe sa ďalej píše, že Rómska reforma Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity má ambíciu byť komplexnou systémovou reformou, ktorá obsahuje viac ako 90 opatrení v oblastiach ako vzdelávanie, vymožiteľnosť práva, bývanie, sociálny systém, zamestnanie a podporné politiky. Systémové opatrenia sú zamerané na riešenie širokej problematiky skupín obyvateľstva, občanov ohrozených extrémnou chudobou, vrátane sociálne neprispôsobivých. Navrhované opatrenia sa budú týkať predovšetkým rizikových rodín, ktoré budú identifikované na základe kombinácie nasledovných faktorov: vzdelanie rodičov, výška príjmu, miera dlhodobej nezamestnanosti rodičov, materiálne zázemie, zadlženosť rodiny, záškoláctvo v rodine a predpoklad neovládania vyučovacieho jazyka dieťaťom v čase nástupu do základnej školy.

 

V zmysle vyjadrenia Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity zo dňa 18.02.2013 Rómska reforma Správna cesta sa bude týkať všetkých sociálne neprispôsobivých občanov Slovenskej republiky. Zámerom reformy je umožniť zlepšiť životnú situáciu tým občanom, ktorí sa správajú zodpovedne a aktívne voči rodine, spoločnosti a štátu a zlepšiť sociálnoekonomické postavenie občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi či ohrození extrémnou chudobou.

 

Želanými cieľmi reformy sú: zlepšenie občianskeho spolunažívania, kvalitné vzdelanie a uplatniteľnosť detí a mládeže, pochádzajúcej z nepodnetného sociálneho prostredia na trhu práce, zavedenie spravodlivejšieho systémuvyplácania sociálnych dávok, zavedenie opatrení, ktoré zabezpečia, aby sociálne odkázaní ľudia nemali priestupkovú imunitu, legalizácia pozemkov a obydlí.

 

Obsah reformy je zverejňovaný po častiach. Do dnešného dňa bolo predstavených 10 pilierov Rómskej reformy, oblasť vzdelávania a oblasť vymožiteľnosti práva.

 

 


Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Prešovská univerzita spúšťa výučbu včelárstva, zriadi aj včelnice.

Prešovská univerzita zaradila do vzdelávacieho programu v letnom semestri nový predmet včelárstvo. Je zameraný na výučbu starostlivosti o včely, pričom praktická časť sa bude realizovať v novozriadených univerzitných včelniciach.

Showbiz

VIDEO: 20-ročný kickboxerista Václav Sivák je hrdý na svoj rómsky pôvod.

Václav Sivák je jedným z najúspešnejších kickboxerov u našich susedov. Je nielen majstrom Českej republiky ale i juniorským majstrom Európy a najnovšie aj majstra sveta. Mladému Rómovi sa vďaka nebezpečnému športu zmenil život.