SPRÁVY

Obrázok
08.05.2022 SPRÁVY

Kvetoslava Berkyová z Rudnian dostala od prezidentky SR štátne vyznamenanie.

Asistentka osvety zdravia, Kvetoslava Berkyová z Rudnian, bola vyznamenaná Medailou prezidenta SR za významné zásluhy o rozvoj SR v sociálnej oblasti, najmä v oblasti práce s marginalizovanými komunitami.

Obrázok
08.04.2022 SPRÁVY

HEGER: Musíme bojovať proti diskriminácii Rómov,ktorá ich vytláča z trhu práce.

Musíme bojovať proti rasizmu a diskriminácii, ktoré vytláčajú Rómov z trhu práce na okraj spoločnosti. Rómov treba zapájať do riešenia ich vlastných problémov vrátane zabezpečovania si adekvátneho bývania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov to vyhlásil premiér Eduard Heger.

Obrázok
08.04.2022 SPRÁVY

Úlohou akčných plánov má byť prístup Rómov k vzdelávaniu aj infraštruktúra.

Zabezpečenie rovného prístupu Rómov k vzdelávaniu až po uplatnenie sa na trhu práce, opatrenia smerujúce k usporiadaniu vlastníckych pomerov k pozemkom či urýchlenie programov na zlepšenie technickej infraštruktúry, ciest a zabezpečenie prístupu k pitnej vode. To sú hlavné úlohy splnomocnenca vlády pre rómske komunity Jána Hera na nasledujúce tri roky v rámci akčných plánov na roky 2022-2024.

Obrázok
08.04.2022 SPRÁVY

Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej ochrany S-300.

Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO).

Obrázok
08.04.2022 SPRÁVY

Zuzana Čaputová prijala v prezidentskom paláci rómskych študentov.

Štát by mal prijať všetky potrebné systémové kroky, aby dal rómskym deťom rovnaké šance uplatniť sa a sebarealizovať sa. Pracovať treba aj na osobných postojoch, aby sa ľudia nehodnotili podľa farby pleti či národnosti, ale osobnostných kvalít. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po prijatí rómskych študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Najčítanejšie