28.08.2023 SPRÁVY

Rómovia, ktorí pracujú na obnove hradov v októbri neprídu o prácu.

Foto: Brekovský hrad

Dlhodobo nezamestnaní Rómovia z projektu obnovy kultúrneho dedičstva - Obnova hradov sa nemusia obávať o svoje pracovné miesta. Ministerstvo kultúry SR navýšilo rozpočet projektu o sumu vyše milión eur, čím garantuje pokračovanie projektu do konca roka.

Od mája 2022 sa realizuje ambiciózny projekt pod názvom "Ľudia a hrady". Cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť tých, ktorí žijú v marginalizovaných rómskych komunitách, a zároveň prispieť k obnove národného kultúrneho dedičstva. Hoci mal tento projekt končiť koncom októbra, nová finančná injekcia z ministerstva umožní jeho pokračovanie až do konca roka 2023.

Vďaka projektu "Ľudia a hrady" prebieha obnova 25 národných kultúrnych pamiatok po celom Slovensku, vďaka čomu našlo zamestnanie až 465 pracovníkov. Zamestnanosť v rámci projektu pokrýva náklady na hrubú mzdu, povinné odvody a ďalších 40% paušálnych nákladov, ktoré sú spojené s obnovou (napr. materiál, experti či pomôcky).

Zdrojom financovania projektu je Operačný program Ľudské zdroje, konkrétne z Prioritnej osi 5, zameranej na integráciu marginalizovaných rómskych komunít. Pôvodný finančný príspevok na projekt bol vo výške 8 196 696,62 €. Po novom navýšení bude celková suma pre projekt 9 284 517,27 €, čo znamená navýšenie o 1 087 821,65 €.

Táto novinka je vítanou správou pre všetkých pracovníkov zapojených do projektu a prinesie pozitívne výsledky nielen pre slovenské kultúrne dedičstvo, ale aj pre dlhodobo nezamestnaných Rómov, ktorí tak získavajú príležitosť na trvalé zamestnanie a rozvoj svojich profesijných zručností.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti.

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti z rómskych komunít vo veku od nula do šesť rokov. 

Showbiz

Exkluzívny záznam vystúpenia speváka Ricarda Kwieka na Gipsy Television.

Ricrado Kwiek, svetová hudobná hviezda rómskeho pôvodu, má za sebou fascinujúci príbeh. Narodený v Poľsku a so silnými rodinnými väzbami v Nemecku, kde jeho predkovia žili viac ako 50 rokov. Kwiek je viac než len spevák. Je to človek s hlbokými koreňmi a vášňou pre svoju kultúru.