MICHALOVCE: Colný úrad ponúka na humanitárne účely 566 drevených paliet.


ilustračné foto

Colný úrad Michalovce ponúka humanitárnym organizáciám a charitatívnym združeniam bezodplatne 566 drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na dobročinné účely. Ide o tovar, ktorý colné orgány zaistili pre podozrenie, že ide o falzifikáty.

Ako informovala regionálna hovorkyňa CÚ Michalovce Klára Baloghová, palety môžu byť použité na činnosti realizované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou situáciou. "Uvedený tovar možno použiť napr. na vykurovanie priestorov," spomenula.

Tieto palety totiž porušujú práva ochrany duševného vlastníctva. Takýto tovar preto podľa hovorkyne možno poskytnúť v súlade so zákonom Správe štátnych hmotných rezerv SR, poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam.

Žiadať oň môžu aj neziskové organizácie alebo iné právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi, ak preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytovali starostlivosť vo vyššie uvedených zariadeniach.

Záujemcovia môžu svoju žiadosť o poskytnutie tovaru na humanitárne účely podať do 12. februára 2018 na adresu Colný úrad Michalovce, Plynárenská 4, 071 01 Michalovce. "V žiadosti je okrem základných údajov potrebné uviesť aj počet paliet, o ktorý majú záujem, spôsob použitia a miesto vykládky, resp. konečnej spotreby tovaru," zdôraznila.

Bližšie informácie v prípade potreby poskytne aj Martina Fabiánová na e-mailovej adrese martina.fabianova@financnasprava.sk alebo na telefónnych číslach +421-56-6872456, +421-905-321381.Neprehliadnite

ŠKOLSTVO: V Jurskom a v Jelšave sa zlepší vzdelávanie detí.
KOŠICE: Na Slovensko privezú relikvie svätej Rity, patrónky v ťažkých situáciách.
KONGRES RÓMOV: Študenti predniesli svoje požiadavky.
GRANT: Z programu Šariš ľuďom rozdelia na projekty 16.000 eur.
banner