BRATISLAVA/ŠTASBURG: Pomoc z EÚ pri práci s Rómami nesmie byť len na papieri

ilustračné foto AP

Bratislava 22. októbra 2010 (TASR) - Kvalitnejšia práca s Rómami, zlepšenie medzinárodnej spolupráce a vytvorenie školiaceho programu pre rómskych mediátorov. Aj takéto by mali byť prínosy Štrasburskej deklarácie, ktorú podpísali 20. októbra 2010 predstavitelia členských štátov Európskej únie.

Za Slovenskú republiku sa ma tomto stretnutí zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Lucia Nicholsonová. Stretnutie reagovalo na udalosti z leta, keď sa začalo hromadné vyhosťovanie Rómov z Francúzska.

"Primárna zodpovednosť leží na krajinách pôvodu, teda, kde sú Rómovia občanmi alebo dlhodobými legálnymi rezidentmi. Tam je potrebné smerovať aktivity a monitorovať, ako využívajú zdroje z Európskej únie," vyplynulo zo stretnutia predstaviteľov členských krajín. Ako sa ďalej v deklarácii zdôrazňuje, niektoré výzvy treba riešiť celoeurópsky. Nie je potrebné navyšovať zdroje, treba ich len spojiť a efektívne využívať, pričom Európska únia je pripravená pomôcť. Zároveň je nevyhnutné nielen pracovať pre Rómov, ale najmä s Rómami zapájaním mimovládnych organizácií.

Štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová na stretnutí informovala partnerov z ostatných členských štátov o situácii na Slovensku a zároveň upozornila, že papierových vyhlásení už bolo veľa. "Jednou z priorít súčasnej vlády Slovenskej republiky je boj s koncentrovanou chudobou, ktorá sa na Slovensku vyskytuje najmä v rómskych osadách. Som rada, že nás podporuje aj Štrasburská deklarácia. Dúfam však, že podpora neostane len na papieri, ale prejaví sa aj v praxi," uviedla.

V diskusiách bolo možné postrehnúť odlišné prístupy členských štátov, osobitne v prípade Francúzska. Kým väčšina volala po zjednotení síl v záujme riešenia zlej situácie Rómov v Európe, Francúzsko kritizovalo neznesiteľné životné podmienky Rómov v krajinách pôvodu a odmietlo zbavovanie sa zodpovednosti týchto krajín tým, že sa odvolávajú na právo na slobodný pohyb občanov v rámci EÚ. Generálny tajomník Rady Európy (RE) Thorbjorn Jagland zostavil zoznam dobrých príkladov z praxe, tzv. štrasburských iniciatív, ktoré majú slúžiť ako inšpirácia pre členské štáty. Zároveň má predložiť prvú správu o implementácii deklarácie na najbližšom zasadnutí Výboru ministrov RE v máji 2011.


Na Slovensku je zhruba 620 až 690 rómskych osád. Presné dáta však chýbajú rovnako ako pri početnosti rómskej menšiny. Tá sa iba odhaduje zhruba na 380 až 400-tisíc Rómov.

Najčítanejšie

Neprehliadnite