JANA DUBOVCOVÁ: Ombudsmanka hodnotila svoj prvý rok vo funkcii

foto web

Bratislava, 27. marec 2013 (Gipsy Television) - „Na základe môjho ročného pôsobenia vo funkcii a výsledkov našej činnosti musím skonštatovať, že orgány verejnej správy majú vo vzťahu k ochrane základných práv a slobôd občanov veľké rezervy, a to v podstate v každej oblasti, ktorou sme sa doteraz zaoberali," povedala pre Gipsy Televsion verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

„Pri mojom nástupe do funkcie bola funkčnosť Kancelárie verejného ochrancu práv značne obmedzená, jej agendu nám nemal kto odovzdať a neboli obsadené ani niektoré pozície, ktoré sú veľmi dôležité pre chod inštitúcie. Na začiatku môjho pôsobenia sme preto museli akútne riešiť predovšetkým inštitucionálne záležitosti a zároveň prispôsobiť činnosť Kancelárie jej podfinancovaným možnostiam a nedostatočnému personálnemu obsadeniu. Aj za takýchto podmienok, ktoré hodnotím ako ťažké, Kancelária vykonala veľký kus práce. Okrem riešení podaní od občanov sme uskutočnili 4 mimoriadne systémové prieskumy o dodržiavaní a podmienkach dodržiavania základných ľudských práv orgánmi verejnej správy," vysvetlila pre Gipsy Television jana Dubovcová. 

 

Výsledky týchto prieskumov verejná ochrankyňa práv priebežne zverejňovala vo svojich správach, ktoré sú stále dostupné aj na internetovej stránke Kancelárie. Ide o závažnú oblasť zbytočných prieťahov v súdnom konaní, zisťovanie dodržiavania práv maloletých detí v konaniach orgánov sociálno-právnej ochrany či problematiku poskytovania pomoci maloletým deťom slovenských občanov, ktoré sa ocitli v cudzine bez starostlivosti rodičov. Na základe medializovanej kauzy spoločnosti SLOTEX Fashion s.r.o. vo Vranove nad Topľou, bola z iniciatívy verejnej ochrankyne práv preskúmaná činnosť všetkých orgánov verejnej správy a verejnej moci s cieľom zistiť, ako môžu z titulu svojej činnosti ovplyvniť postavenie zamestnancov.

 

Verejná ochrankyňa práv svoje poznatky o úrovni dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a odporúčania predložila poslancom NR SR v pravidelnej Správe o činnosti.

 

Verejná ochrankyňa práv aj vo svojej správe zdôrazňuje, že je veľký rozdiel medzi tým, ak obraz o dodržiavaní ľudských práv vzniká prácou od stola a tým, keď sa ich dodržiavanie overuje v teréne.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

RTVS odvysiela dokumenty o Rómoch i novú rozhlasovú hru. ČT venovala Rómom minimálny vysielací čas.

Rozhlas a televízia Slovenska zaradila do programovej štruktúry k Medzinárodnému dňu Rómov, niekoľko programov.

Showbiz

PITINGO: Španielsky Róm, ktorý nosil kufre. Dnes je z neho medzinárodná spevácka hviezda.

Živil sa ako zmrzlinár, ale aj ako nosič kufrov na letisku. Dnes je z neho rešpektovaná hviezda, ktorá má fanúšikov po celom svete. Dôvodom je jeho fascinujúci hlas a vlastný hudobný štýl.