11.09.2019 SPRÁVY

VIDEO: Na východnom Slovensku sa deti s rodičmi učia záhradníčeniu.

Foto: OZ Svatobor

Práca s rómskou komunitou prináša dlhodobé výsledky. Príkladom je projekt Rómsky záhradník v preklade Romano barardo, ktorý v Prešovskom kraji realizuje organizácia Svatobor. 

Občianske združenie Svatobor v rámci projektu Rómsky záhradník ponúka Rómom možnosť pracovať s krajinou a pôdou. Poznatky z pestovania a starostlivosti vedia následne využiť aj vo svojich obydliach a stať sa tak sebestačnými.

Projekt sa realizuje v 2 ekocentrách Prešovského kraja - Grodzin a Malinka v okrese Vranov nad Topľou, a na pozemkoch v ďalších 3 lokalitách. V obci Prosačov, Rudlov a v meste Hanušovce nad Topľou. „Do projektu sú zapojené vybrané rodiny Rómov,  27 detí a 17 dospelých, ktoré charakterizuje spoločná účasť na aktivitách detí predškolského veku a ich dospelých rodinných príslušníkov, ktorí sú pre ne vzormi. Deti sa učia cez napodobňovanie svojich blízkych praktickým zručnostiam, rozvíja sa ich jemná a hrubá motorika, schopnosť tímovej práce, citlivejší a ohľaduplnejší spôsob správania sa k okolitému svetu,”
vysvetlil Štefan Straka, zakladateľ OZ Svatobor.Preskočiť reklamu

Najčítanejšie

Neprehliadnite