A. KISKA: Je v záujme našej krajiny, aby sme riešili problém rómskych komunít.


foto: teraz.sk

Je v životnom záujme našej krajiny, aby sme si pri riešení problému vylúčených rómskych komunít určili jasné a poctivé ciele a začali pracovať na ich naplnení. Pred delegátmi 28. Snemu Združenia miest a obcí Slovenska to uviedol prezident SR Andrej Kiska.

Podľa jeho slov ak to nedokážeme, volanie po radikálnych riešeniach bude silnieť. Ak existuje téma, pri ktorej sú nedostatky pri spravovaní vecí verejných najviac viditeľné, tak je to riešenie problému chudobných rómskych komunít, poznamenal Kiska.

„Žiaľ, štvrťstoročie modernej Slovenskej republiky je zároveň aj štvrťstoročím mnohých, často prázdnych deklarácií, siláckych rečí, premárnených príležitostí a môžeme skonštatovať, často žalostných výsledkov riešenia problémov vylúčených rómskych komunít,“ povedal prezident SR, Andrej Kiska.

Prezident pripomenul, že chudoba a sociálna vylúčenosť prechádza z generácie na generáciu. Doterajším pokusom o zmenu chýbalo odhodlanie, stanovenie jasných cieľov, vynucovanie záväzkov a koordinácia hlavných aktérov. Pozitívne príklady v tejto oblasti sú podľa neho skôr anomáliou. Kiska primátorom a starostom pripomenul, že v období rokov 2014 až 2020 má Slovensko k dispozícii 450 miliónov eur z fondov EÚ, ktoré sú určené na zlepšenie situácie Rómov. Vhodným nasmerovaním zdrojov by sme podľa neho v krátkom čase mohli zlepšiť život Rómov a najmä znížiť napätie pri spolužití s majoritou. Snaha o zlepšenie situácie Rómov by sa mala orientovať na dve oblasti, a to zvýšenie vzdelania a zlepšenie kvality bývania. Neprehliadnite

LÍVIA JÁRÓKA: Podpredsedníčkou Európskeho parlamentu je po prvý raz Rómka.
Terénnym sociálnym pracovníkom či garantom komunitného centra budú môcť byť aj Rómovia bez vysokej školy!
SOCIÁLNE: Dávky v hmotnej núdzi sa v budúcom roku zvýšia o 5 %.
SaS: Predstavila reformu osád, hovorí o práci, vzdelaní aj novom ministerstve.
banner