03.10.2022 SPRÁVY

Úrady práce vyplatil v auguste rekordné náhradné výživné.

Ilustračné foto Gipsy Television

Úrady práce vyplatili v auguste náhradné výživné v celkovej výške presahujúcej 748-tisíc eur. Je to najvyššia čiastka od roku 2009, kedy nový zákon o náhradnom výživnom priniesol viaceré zásadné zmeny.

Štát pomáha občanom a deťom náhradným výživným v prípadoch, keď zlyhávajú zodpovedné osoby a neplnia si vyživovaciu povinnosť voči nezaopatrenému dieťaťu ako aj v prípadoch, keď osirelé dieťa dostáva minimálny či žiadny sirotský dôchodok. V priebehu tohto roka vstúpili v oblasti náhradného výživného do platnosti dve významné legislatívne zmeny. Ich cieľom bolo zvýšenie a zrýchlenie dostupnosti náhradného výživného pre deti. Okrem toho, siroty s najnižšími či žiadnymi sirotskými dôchodkami dostali viac peňazí a obmedzili sa výpadky vo výživnom pri exekúcii.

Vďaka tohtoročným legislatívnym zmenám neustále stúpa suma vyplatená v rámci náhradného výživného. V januári tohto roka vyplatili úrady práce takmer pol milióna eur, v máji to bolo viac ako 676-tisíc eur a v auguste 748 288,87 eura. Od začiatku roka sa tak mesačná výplata náhradného výživného zvýšila približne o 50 percent a dosiahla najvyššiu hodnotu od roku 2009, kedy zákon o náhradnom výživnom číslo 201/2008 priniesol viaceré zásadné zmeny. Historicky najvyššiu hodnotu dosiahol aj počet osirelých detí s najnižšími alebo žiadnymi sirotskými dôchodkami, ktorým úrady pomohli náhradným výživným. Celkovo ich v auguste bolo 1 546.

„Vývoj v oblasti náhradného výživného ukazuje, že náš systematický prístup a dobre zacielené zmeny v legislatíve dokázali efektívne zlepšiť viacero vecí v tejto oblasti. Od januára narástla výška pomoci a rastie aj počet detí, ktorým prostredníctvom náhradného výživného pomáhame. Celkový počet detí, ktorým sme takto v auguste pomohli, bol 9 379, čo je o dve tisícky viac ako na začiatku roka,“ zhodnotil vývoj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rastúci trend v oblasti náhradného výživného potvrdil aj výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. „Po zmiernení legislatívy sa zastavil pokles počtu poberateľov. V januári 2022 sa počet poberateľov pohyboval na jednej z najnižších hodnôt  od roku 2009. Odvtedy zaznamenávame postupný nárast. Možno predpokladať, že ešte nejaký čas bude pokračovať nábehová krivka. Jedným z faktorov, ktorý môže zvýšiť záujem o túto dávku v budúcnosti, je nepriaznivá ekonomická situácia, rast nezamestnanosti a s tým súvisiaci problém insolventnosti povinných rodičov, najmä otcov, a ich znížená schopnosť platiť výživné na svoje deti,“ vysvetľuje Bednárik.

Štatistika ústredia práce ukázala aj pokračovanie klesajúceho počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V auguste ich bolo 57 999. Počet poberateľov sa znížil už tretí mesiac v rade. Najviac poberateľov ubudlo v Banskobystrickom kraji, a to 205, a v Košickom kraji – 194. „Na znižovaní počtu ľudí odkázaných na pomoc štátu dlhodobo pracujeme. Rád by som pripomenul, že teraz v septembri sme spustili dva nové národné projekty, konkrétne projekt Prax pre mladých a projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Jednou z kľúčových ambícií druhého spomínaného projektu je pomôcť udržať nastolený trend vo vývoji počtu ľudí v hmotnej núdzi a citlivým prístupom pomôcť napríklad dlhodobo nezamestnaným opäť nájsť svoje miesto na trhu práce. Okrem toho, oba projekty majú preventívny charakter proti nárastu počtu ľudí v hmotnej núdzi,“ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Rastislav Bednárik poukazuje na zmeny vo vývoji štruktúry poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. „V situácii, kedy existuje vysoký podiel poberateľov jednotlivcov a vysoký podiel dlhodobých poberateľov, poberajúcich pomoc dlhšie ako dva roky, sa ukazujú určité zmeny. Narastá počet núdznych domácností s deťmi, rastie počet krátkodobých poberateľov do 6 mesiacov dĺžky poberania a klesá počet dlhodobých poberateľov. Tieto zmeny by mohli signalizovať, že časť domácností v hmotnej núdzi sa po aktuálnom prepade do záchrannej siete snaží čím skôr vymaniť z tejto situácie. Bolo by žiadúce, aby trend skoršieho vymanenia sa zo závislosti na dávkach pokračoval. Aktuálna ekonomická situácia prinášajúca zdražovanie, neistotu v dodávkach energií, rastúcu neistotu udržania pracovných miest, je vážnym faktorom pre podporu rastu aj krátkodobej aj dlhodobej závislosti na pomoci v hmotnej núdzi,“ uzatvára Bednárik.

 

Výber zo štatistiky sociálnych ukazovateľov – august 2022:

 

  • Počet poberateľov náhradného výživného: 6 058 (5 908 osôb v júli 2022, 4 727 osôb v januári 2022).

 

  • Suma vyplatená na náhradnom výživnom: 748 288,87 EUR (712 511,42 EUR v júli 2022, 494 027,81 EUR v januári 2022).

 

  • Celkový počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi: 57 999

(58 738 osôb v júli 2022, 57 747 osôb v auguste 2021).

 

  • Počet poberateľov štátnych sociálnych dávok: 691 144

(693 860 osôb v júli 2022, 689 543 osôb v auguste 2021).

 

  • Počet poberateľov prídavkov na dieťa: 661 138

(664 540 osôb v júli 2022).

 

  • Počet poberateľov rodičovského príspevku: 140 125

(140 296 osôb v júli 2022).

 

  • Počet poberateľov príspevku pri narodení dieťaťa: 4 618

(4 472 v júli 2022)

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

VIDEO: Kiki zbiera v Anglicku ocenenia. Futbalový talent pochádza z Bracoviec.

Oliver Anthony Tatár má sedem rokov, no už je členom futbalovej akadémie v Norwich City, kde ho označujú za veľký talent. Na svoj vek je totiž veľmi technicky a rýchlostne zdatný.

Showbiz

Kapelu Gipsy Culy oklamali. V NItre ju nevyplatili.

Kapela Gipsy Culy má ťažké srdce na obyvateľku mesta Nitra, ktorá ich údajne oklamala. Hudobníci totiž prišli odohrať krstiny, no žena ich vraj vopred odmietla vyplatiť.