SPLNOMOCENEC: Rómsky holokaust

ilustračné foto AP

Bratislava 1. augusta 2011 (Gipsy Television/ Paulína Janová) - Európska verejnosť si z iniciatívy poľských Rómov a medzinárodných rómskych organizácií každoročne 2. augusta pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu. Deň je spomienkou na obete druhej svetovej vojny likvidované v koncentračných táboroch a upozornením na málo známu skutočnosť, že Rómovia boli počas vojny vystavený násiliu, perzekvovaní na základe svojej etnickej príslušnosti a považovaní za menejcenných.

Pamätný deň rómskeho holokaustu je príležitosťou pripomenúť si smutné udalosti, ktoré sa odohrali pred 67 rokmi v koncentračnom tábore v Osvienčime Brezinke, kde z druhého na tretieho augusta 1944 zahynulo 2 900 rómskych mužov, žien a detí. Pamätný deň rómskeho holokaustu nie je len dňom, kedy si uctíme rómske obete vo vyhladzovacích táboroch, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vníma tento deň ako pripomenutie si smutnej minulosti, ale aj smutnej prítomnosti. Som presvedčený o tom, že ani po viac ako šesťdesiatych rokoch sa v Európe nepodarilo zbaviť dedičstva nacizmu a prekonať strach z inakosti. 2. august je výkričníkom toho, aké rozmery môže nadobudnúť ľudská neznášanlivosť a nenávisť. Rád by som apeloval na príslušníkov majority, aby prípadné negatívne skúsenosti s obyvateľmi z rómskych komunít a susedské konflikty nevzťahovali na celú rómsku populáciu žijúcu v Slovenskej republike. Spory a negatívne skúsenosti je potrebné riešiť racionálne, bez emócií a zneužívania etnicity. Oceňujem a vážim si prácu zástupcov štátnej správy, orgánov samosprávy, mimovládnych organizácií a cirkví, ktorí svojou prácou prispievajú k znižovaniu napätia medzi majoritou a Rómami.

 

Pre budúcnosť nášho spolužitia je rozhodujúca prítomnosť. Netolerancia a segregované rómske komunity neprispievajú k vzájomnému spoznávaniu sa a neprispievajú k začleňovaniu Rómov do spoločnosti. Udržiavanie Rómov v marginalizovaných rómskych komunitách a v extrémnej chudobe nie je cesta ako ich zapojiť do spoločnosti, ale nechať ich mimo spoločnosti. Je samozrejmé, že ak sociálno-ekonomické rozdiely medzi skupinami obyvateľov v krajine sú obrovské, stávajú sa živnou pôdou pre extrémistické nálady. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, v spolupráci s príslušnými ministerstvami, sa zameriava na zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít, prostredníctvom zvýšenia efektívnosti vzdelávania rómskych detí a mládeže a následného zvýšenia ich šancí zamestnať sa na trhu práce.


Podporujem zachovanie pamiatky rómskeho holokaustu a odmietam jeho akékoľvek spochybňovanie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity bude podporovať boj proti všetkým formám rasovej a etnickej diskriminácie a neznášanlivosti a prispievať realizáciou programov a systémových opatrení k znižovaniu napätia medzi majoritou a Rómami.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Prešovská univerzita spúšťa výučbu včelárstva, zriadi aj včelnice.

Prešovská univerzita zaradila do vzdelávacieho programu v letnom semestri nový predmet včelárstvo. Je zameraný na výučbu starostlivosti o včely, pričom praktická časť sa bude realizovať v novozriadených univerzitných včelniciach.

Showbiz

VIDEO: 20-ročný kickboxerista Václav Sivák je hrdý na svoj rómsky pôvod.

Václav Sivák je jedným z najúspešnejších kickboxerov u našich susedov. Je nielen majstrom Českej republiky ale i juniorským majstrom Európy a najnovšie aj majstra sveta. Mladému Rómovi sa vďaka nebezpečnému športu zmenil život.