SPRÁVY

D. STREDA: Mesto získalo z eurofondov 5 miliónov eur

Obrázok Dunajská Streda 6. júla 2010 (TASR) Hájos: "Politika rómskej komunity stojí na troch pilieroch: bývanie, zamestnanosť a tretím pilierom je vzdelávanie. Z piatich tri sú zamerané na vzdelávanie, jedno je zamerané výslovne na zamestnanosť, samozrejme rómski obyvatelia zas by so svojimi pracovnými silami vedeli nám pomôcť, takisto aj sebe, si zarobia, tak majú z čoho platiť svoje režijné náklady." viac


banner