Kontakt


European Media Centre
Gipsy Television
Osuského 6
851 03 Bratislava
Slovenská republika


IČO: 42171881
DIČ: 2022856132

Číslo účtu: 0634014543/0900
Banka: Slovenská sporiteľna, a. s. 
IBAN: SK95 0900 0000 0006 3401 4543 
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX

Všeobecné informácie, reklama
info@gipsytv.eu

 

Šéfredaktor
editor@gipsytv.eu


* povinné pole
banner