Naše aktivity


Gipsy Television, rómska internetová televízia krajín V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) realizuje okrem výroby televíznych relácií, reportáži a jediného rómskeho spravodajstva na Slovensku aj projekty zamerané na podporu rómskej menšiny vo vzťahu k ľudským právam, k diskriminácií či rodovej rovnosti. Spoznajte naše aktivity.

 

 

 

Verejná zbierka šatstva pre Rómov z maďarského Devecseru, ktorých postihla ekologická katastrofa.

 

Výroba a distribúcia DVD nosiča "Zastav rodovú nerovnosť" do základných, stredných škôl a komunitných centier.

 

Aktivizačná kampaň zameraná na Rómov k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011 (výroba televíznych reklamných spotov).banner