Bratislava, 14.04.2016 SPRÁVY

Vláda sa zaviazala vo vzťahu k menšinám, že urobí toto!

foto pravda.sk

Vláda vo svojom programovom vyhlásení garantuje dôstojné podmienky pre rozvoj každej národnostnej menšiny v súlade s Ústavou SR, medzinárodnými zmluvami a dohovormi. Prečítajte si aké má priority koaličná vláda Smeru-SD, SNS, Mosta-Híd a #Siete.  

Vláda sa zaviazala, že bude chrániť národnostné menšiny. Bude vytvárať podmienky pre rozvoj národnostných menšín v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií. V oblasti politiky v prípade národnostných menšín vláda napríklad podporí:

- vyňatie všetkých málotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území,

- zvýši podporu a zabezpečí rozvoj vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku.

Vláda garantuje aj odborné vzdelávanie a prípravu v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín vrátane odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania. Podporí vyučovanie na základných školách a stredných školách o živote národnostných menšín žijúcich na Slovensku a ich histórii v kontexte prevencie a boja proti extrémizmu, nacionalizmu a extrémnym prejavom správania.

Vláda chce vytvoriť novú inštitúciu


Vláda si kladie za cieľ po tom, čo v predchádzajúcich rokoch vznikol Audiovizuálny fond a Fond na podporu umenia, aby obdobná verejnoprávna inštitúcia vznikla aj na financovanie kultúry národnostných menšín. Vláda pripraví zákon o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fond) s cieľom zabezpečiť systematickú podporu kultúrnych a umeleckých aktivít všetkých národnostných menšín v Slovenskej republike.

Aké zmeny čakajú Rómov?

V prípade začlenenia chudobných Rómov do spoločnosti, vláda plánuje urobiť zmeny v poskytovaní sociálnych dávok. Dlhodobo nezamestnaným Rómov chce dať prácu len formou aktivačných prác, zamestnávaním vo verejných zákazkách a rozšírením druhošancového vzdelávania.

Vláda chce rozšíriť sieť terénnych sociálnych pracovníkov a rómske občianske hliadky. Štát podporí dobudovanie komunitných centier, sieť predškolských zariadení tam, kde žije početná rómska komunita. 

Vláda chce menej žiakov v špeciálnych školách a triedach

Vláda chce, aby rómske deti navštevovali materské školy. Štát tiež pripraví zmenu diagnostiky žiakov základných škôl s cieľom minimalizovať presmerovanie žiakov z marginalizovaných komunít do špeciálnych škôl a tried. Zabezpečí viac odborných pracovníkov, najmä asistentov učiteľa v základných a stredných školách.

Úžerníkom chcú klepnúť po prstoch!

Koaličný štvorlístok chce zvýšiť finančnú gramotnosť tých Rómov, ktorí žijú v zaostalých osadách. Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala aj tým, že pripraví návrh zákonnej úpravy, ktorou sa zavedie účinný inštitút osobného bankrotu. Štát garantuje aj to, že bude účinne bojovať proti úžere.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

RADÍME: Dôležité je mať nemocenské poistenie, bez neho poskytuje tehotenské štipendium škola a rodičovský príspevok úrad práce.

Študentka, resp. mladá tehotná žena po skončení štúdia nemá automaticky nárok na dávku tehotenské a prípadne neskôr na dávku materské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa. 

Showbiz

Vanessa Šarköziová vymenila šaty za nohavice. Umelá inteligencia zhodnotila jej outfit.

Vanessa patrí k najlepšie obliekajúcim sa celebritám slovenského showbiznisu. Na spoločenských podujatiach ju často vídame v luxusných róbach. Speváčka a hudobníčka však tentokrát zvolila elegantný biznis štýl. My sme ho dali zhodnotiť umelej inteligencii.