25.09.2019 SPRÁVY

Rasové a xenofóbne vyhrážanie a urážanie na internete bude trestné.

Foto: Shutterstock

Vláda odobrila na svojom rokovaní dodatkový protokol k dohovoru o počítačovej kriminalite rasovej a xenofóbnej povahy. Ten zaväzuje zmluvné strany prijať legislatívne opatrenia súvisiace s trestnou činnosťou z rasového a xenofóbneho motívu.

Zmluvné štáty majú povinnosť zaviesť do trestného zákona nové skutkové podstaty trestných činov. Konkrétne má ísť o šírenie rasových a xenofóbnych materiálov prostredníctvom počítačových systémov aj rasové a xenofóbne vyhrážanie a urážanie.

Dodatkový protokol taktiež zavádza povinnosť trestať popieranie, hrubé zľahčovanie, schvaľovanie alebo ospravedlňovanie zločinov proti ľudskosti, ako aj pomáhanie a navádzanie na spáchanie niektorého z uvedených činov.Takýto dodatkový protokol je podľa ministerstva spravodlivosti v súlade s právnym poriadkom Slovenska a z toho dôvodu sa predkladá ako materiál na podpis aj ratifikáciu dodatkového protokolu.

Zmena, ktorú dodatkový protokol vo vzťahu k Slovensku zavádza, je zmena kontaktného miesta, ktorým už nemá byť Národná ústredňa Interpolu, ale odbor počítačovej kriminality na Úrade kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Deje sa tak z dôvodu vyššej technickej odbornosti odboru počítačovej kriminality a nárastu agendy na ústredni Interpolu.

Najčítanejšie

Neprehliadnite