12.04.2023 SPRÁVY

Osobný bankrot: Chystajú nové opatrenia v boji proti zneužívaniu.

Ilustračné foto

Pred šiestimi rokmi vstúpili do platnosti upravené pravidlá pre oddlženie fyzických osôb, ktoré umožnili ľuďom, aby sa pomerne jednoducho zbavili svojich dlhov. Aktuálne sa však rysuje ďalší návrh úprav podmienok pre oddlženie.

Zástupcovia ministerstva spravodlivosti a Centra právnej pomoci navrhujú, aby došlo k úprave podmienok pre oddlženie fyzických osôb. Konkrétne by malo ísť o úpravu dolnej hranice materiálnej núdze. Podľa vyjadrenia štátnej tajomníčky Edity Pfundtner by k zmene malo dôjsť preto, aby Centrum právnej pomici vedelo poskytnúť pomoc čo najširšiemu okruhu ľudí, ktorí sú na to odkázaní.

"Asociácia slovenských inkasných agentúr dlhodobo upozorňuje na to, že pravidlá oddlženia by sa mali upraviť, pretože následky zneužívania tohto inštitútu pociťujú všetci občania. Síce je potrebné podať sociálne slabším skupinám pomocnú ruku, ale zároveň je nevyhnutné dať stopku špekulantom," uviedol Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr.

V súčasnosti je nastavená hranica materiálnej núdze na 1,6 násobok životného minima, čo je 375 €. Podľa návrhu rezortu spravodlivosti by sa mala hranica posunúť na 1,8 násobok životného, teda na 421 € a od 1. júla tohto roka na sumu 475 €. 

"Uvedený návrh v mene veriteľov síce podporujeme, zároveň však dodávame, že je potrebné stanoviť aj hornú hranicu príjmu žiadateľov, ktorí môžu využiť oddlženie formou konkurzu. Napríklad výšku dvojnásobku minimálnej mzdy, čo predstavuje 1 304 euro,“ reaguje Martin Musil.

Osobný bankrot môžu využiť aj fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a vedie sa voči nim exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Na Slovensku bola táto forma osobného bankrotu pomerne málo využívaná. Podmienky na jeho vyhlásenie sa od 1. marca 2017 zjednodušili. Po novom už nemusí mať dlžník minimálny majetok v hodnote 1 659,70 eura a znížila sa aj výška poplatku za preddavok na odmenu správcu zo 650 eur na 500 eur. Tieto peniaze si pritom môže dlžník požičať od Centra právnej pomoci, ak spĺňa podmienky pre bezplatnú právnu pomoc. Požičanú sumu však musí do 3 rokov vrátiť. Ak osoba nemá žiaden majetok, okrem uvedenej sumy, nebude v procese bankrotu hradiť žiadny ďalší poplatok. Ak osoba nejaký majetok predsa len má, prípadné ďalšie trovy sa uhradia správcovi z rozpredaného majetku. Ďalšou dôležitou informáciou je, že nariadením vlády sa určila nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka na 10 000 eur. Pre úplnosť dopĺňame, že osobný bankrot sa smie využiť raz za 10 rokov.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Rómovia nechcú pracovať, poberajú rôzne sociálne dávky, či dostávajú byty zadarmo. Aká je realita?

Nechcú pracovať, poberajú rôzne sociálne dávky, či dostávajú byty zadarmo. Toto si vraj majorita myslí o Rómoch. Tvrdia to odborníci aj osobnosti, ktorých sme sa pýtali na ich skúsenosti. 

Showbiz

Zbalil si kufre a odišiel bývať do Španielska. Navštívili sme Igora Kmeťa mladšieho.

Igor Kmeťo mladší urobil vo svojom živote zásadnú zmenu. Zbalil si kufre a odišiel bývať do Španielska. Čo je dôvodom sa dozviete v reportáži.