29.11.2023 SPRÁVY

JAROVNICE: Cez pandémiu sa dievča nemohlo vzdelávať. Dostane odškodné 3-tisíc eur.

Ilustračné foto: Gipsy Television

Rómske dievča z Jarovníc podalo žalobu proti Slovenskej republike v novembri 2022. V žalobe namietalo, že štát čase prerušenej prezenčnej výučby na základných školách počas pandémie Covid-19 zaviedol dištančné vzdelávanie, ktoré bolo podmienené prístupom k internetu a k vlastneniu počítača a počítačovými zručnosťami. Tie však ona, ani jej rodina nemali a štát ich nijako nezabezpečil.

„Rozhodla som sa podať žalobu na súd, lebo rómske deti sa počas Covidu neučili a škola sa o nich nezaujímala. Len raz v týždni im priniesli nejaké pracovné listy. Vnučka bola prváčka. Nechcela som, aby  zabudla to, čo sa naučila predtým. Škola podľa mňa neučila rómske deti tak, ako by mala a vnímala som to ako diskrimináciu. Som rada, že mi súd dal za pravdu,“ uviedla stará matka žalobkyne, Veronika Duždová.

Škola v čase prerušenej prezenčnej výúčby vzdelávala rómske deti iba distribúciou pracovných listov na týždennej báze, pričom im pri ich vypracovávaní neposkytovali podporu a ani ich nevyhodnocovala.  Žalobkyňa v konaní dávala do popredia aj širší systémový charakter tohto problému. Poukazovala na výskumné zistenia, ktoré potvrdzovali, že rovnakým zvýhodneniam v prístupe k vzdelaniu ako ona, čelilo počas pandémie na Slovensku obrovské množstvo rómskych detí.      

Okresný súd v Prešove rozsudkom zo dňa 6.11.2023 žalobe v celom rozsahu vyhovel. Rozhodol, že štát sa dopustil diskriminácie v prístupe k vzdelaniu z dôvodu  sociálneho pôvodu, majetku a rómskeho etnického pôvodu žalobkyne a porušil aj jej právo na prístup k informáciám. Ďalej rozhodol, že štát neprijal primerané opatrenia vrátane zabezpečenia prístupu k internetu a digitálnym technológiám, ktoré by zabezpečili rovný prístup žalobkyne  k vzdelaniu v čase prerušenej prezenčnej výučby počas pandémie Covid-19. Zároveň zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni náhradu nemajetkovej ujmy v sume 3-tisíc eur.

Rozhodnutie súdu je podľa poradne prelomové, keďže ide o prvé rozhodnutie vo veci tzv. “digitálnej priepasti“ nielen na Slovensku, ale i v Európe. „Rozsudok súdu potvrdzuje závažné zlyhanie štátu v čase pandémie. Štát nezabezpečil kvalitné vzdelávanie pre rómske deti, ktoré nemajú prístup k internetu, digitálnym technológiám a nemajú digitálne zručnosti. Je zrejmé, že na vzdelávanie týchto detí štát na dlhé mesiace zabudol. Neprijal účinné opatrenia, ktoré by odstránili prekážky v prístupe k zavedenému dištančnému vzdelávaniu, ktorým tieto deti čelili. Tento rozsudok má však ešte ďalší – omnoho širší rozmer," uviedla Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s Poradňou a právna zástupkyňa žalobkyne.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Prvé tohtoročné správy Hiri. Boli sme opäť za Rómami.

V hiri dnes uvidíte: Prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie učiteľke a odborníčke na rómsky jazyk. Predstavíme vám rodinu, ktorá búra všetky stereotypy a mýty o Rómoch. Zisťovali sme podrobnosti o avizovanom zlúčení KULTMINOR s inými fondami. S kamerou sme navštívili speváčku Vanesu Horákovú. Milé diváčky a diváci, vitajte pri sledovaní správ Hiri.

Showbiz

Hudobník Milan Kroka odkázal Gipsy Nicol a ďalším kapelám: Je to krádež, sprostá krádež.

Milan Kroka patrí v susednom Česku k najuznávanejším spevákom, hudobníkom a skladateľom rómskych piesní. Nervy mu ale praskli potom, čo slovenská kapela Gipsy Nicol nahrala jeho skladbu, pôvodne baladu Savo drom, a zverejnila ju na sociálnej platforme s videami, bez jeho súhlasu.