Verejné obstarávanie


INÉ ZÁKAZKY

podľa § 9 ods. 9, § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Predmet zákazky

Materiál

Dátum zverejnenia

Predloženie ponúk

Termín zadávania zákazky

Nákup počítačovej techniky  

TU

08.03.2014

17.03.2014

23.03.2014

2

Nákup kamerovej techniky

TU

08.03.2014

17.03.2014

23.03.2014

3

Nákup chráničov na mikrofóny

TU

 12.03.2014

17.03.2014 

23.03.2014 

4

Nákup kamerovej techniky

TU 

23.04.2014 

29.04.2014 

02.05.2014 

5

 Nákup mikrofónov

 

23.04.2014 

Zákazka bola pridelená priamo. European Media Centre postupovalo podľa usmernenia ÚVO.
Hodnota zákazky je 500,00 € bez DPH.

02.05.2014 

6

 Nákup mikroportov - set

 

 23.04.2014

Zákazka bola pridelená priamo. European Media Centre postupovalo podľa usmernenia ÚVO.
Hodnota zákazky je 416,67 € bez DPH.

02.05.2014 

7
Metodické úsmernenie Úradu pre verejné obstarávanie

podľa ktorého postupuje European Media Centre TU

Postprodukcia

viac

Kamerové služby

viac


banner