03.10.2022 Zaujímavosti

Marketingové hovory už rozpoznáme na základe predvoľby (0)888.

Ilustračné foto Gipsy Television

Koncom augusta vstúpila do platnosti v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách vyhláška o národnom číslovacom pláne. Tá priniesla aj dôležitú zmenu - zavedenie množiny milión čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania. Ak teda navolaný zákazník uvidí na svojom telefóne toto trojčíslie, sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo nie, pretože pôjde o ponuku produktov, či služieb. 

Pokiaľ podnikateľ plánuje realizovať priamy marketing, ponúkať tovary alebo služby prostredníctvom telefonovania, SMS-kami alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami, je povinný používať len čísla začínajúce predvoľbou (0)888. O získanie takýchto čísel môže žiadať niektorého z operátorov. Do konca septembra Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pridelil číselné množiny s touto predvoľbou spoločnostiam O2 Business Services, Slovanet, Orange Slovensko, SWAN a Slovak Telekom. Aktualizovaný zoznam je uverejnený na webovej stránke úradu v časti Rozhodnutia.

Úrad avizuje, že dodržiavanie vyhlášky bude kontrolovať od októbra a v prípade porušenia udelí pokutu od 200 eur do 5 % z obratu za predchádzajúci rok. Úrad však verejnosť upozorňuje, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách je niekoľko výnimiek, kedy podnikateľ nie je povinný predvoľbu (0)888 pri ponúkaní tovarov alebo služieb používať. 

Ide napríklad o situáciu, ak podnikateľ alebo firma má zverejnené svoje telefónne číslo či už na svojej webovej stránke alebo iným spôsobom, môže sa na uvedené číslo slobodne volať alebo poslať SMS za účelom priameho marketingu s ponukou tovarov alebo služieb a nie je povinnosť používať predvoľbu (0)888.

Ak podnikateľ napríklad predal klientovi automobil na základe zmluvy, v ktorej sú uvedené jeho kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla, a teda tieto kontaktné údaje boli získané v súvislosti s predajom automobilu, je možné klienta kontaktovať za účelom priameho marketingu s ponukou napríklad na predaj doplnkového sortimentu alebo rozšírenie služieb súvisiacich s predaným automobilom, pričom nie je potrebné použiť predvoľbu (0)888. Podmienkou uplatnenia tejto výnimky je teda existujúci zmluvný vzťah alebo preukázateľný doklad o poskytnutí podobných tovarov a služieb  zákazníkovi.

Ak si od podnikateľa klient vyslovene vyžiadal marketingovú komunikáciu napríklad ponuku tovaru alebo služieb. V tomto prípade je nevyhnutné, aby sa osoba vykonávajúca priamy marketing vedela hodnoverne preukázať vyžiadaním marketingovej komunikácie od konkrétneho záujemcu o tovary alebo služby. Ak teda podnikateľa niekto preukázateľne oslovil a požiadal napríklad o cenovú ponuku na výmenu plastových okien na jeho dome alebo o pravidelné informovanie o ponukách na last minute dovolenky, nie je povinný použiť na komunikáciu číslo s predvoľbou (0)888.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti.

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti z rómskych komunít vo veku od nula do šesť rokov. 

Showbiz

Exkluzívny záznam vystúpenia speváka Ricarda Kwieka na Gipsy Television.

Ricrado Kwiek, svetová hudobná hviezda rómskeho pôvodu, má za sebou fascinujúci príbeh. Narodený v Poľsku a so silnými rodinnými väzbami v Nemecku, kde jeho predkovia žili viac ako 50 rokov. Kwiek je viac než len spevák. Je to človek s hlbokými koreňmi a vášňou pre svoju kultúru.