12.02.2020 Zaujímavosti

HISTORICKÝ KALENDÁR: Mária Terézia vydala nariadenie o usadení a zamestnaní Rómov.

Foto: Internet

Mária Terézia vydala nariadenie o usadení a zamestnaní Rómov, čím bolo Rómom zakázané kočovať, používať svoj jazyk či sobášiť sa medzi sebou. Rómske deti sa mali dávať na výchovu do sedliackych rodín a všetci Rómovia sa mali usadiť a zamestnať sa. Panovníčka ich chcela týmto nariadením začleniť do majoritnej spoločnosti. Jej pokus nebol úspešný.

Ja tých kočovníkov donútim usadiť sa, ale najprv musíme zistiť, koľko ich tu máme, povedala si panovníčka Mária Terézia. A vydala dekrét o povinnej registrácii a súpisoch Rómov. Mal urýchliť ich začlenenie medzi ostatné obyvateľstvo ríše. Uplynulo 252 rokov odvtedy, čo to nariadenie začalo platiť v Uhorsku, a teda aj na území dnešného Slovenska.

Písal sa rok 1768, "matka cisárovná“ a uhorská kráľovná Mária Terézia bola v tom čase už tretí rok vdovou a vládla spolu so synom Jozefom II. Jej otec cisár Karol VI. vyhlásil ešte dekrétom z roku 1721 "Cigánov“ za vyvrheľov spoločnosti a nariadil, aby sa aj na ich ženy vzťahoval trest smrti za tuláctvo. Dcére sa to zrejme nepáčilo – jej sa dokonca nepáčilo ani označenie "Cigáni“ – ale po nástupe na trón roku 1740 si uvedomovala, že musí postupovať pomalými krokmi a veľmi uvážlivo.

Preto jej dekrét, vydaný o deväť rokov neskôr, síce nariaďoval dolapených Rómov vyhosťovať z krajiny, ale ani pri ich opätovnom návrate do podunajskej ríše ešte nepopravovať, ale trestať palicovaním a vypálením biľagu. Až pri ďalšom návrate platila zásada "tretíkrát a dosť“ – nasledoval hrdelný trest. Vykonávanie podobných nariadení bolo však organizačne náročné, vyžadovalo si pravidelné tzv. vizitácie, keď vojsko spolu s miestnym obyvateľstvom prehľadávalo ťažko dostupné oblasti a pátralo po ukrytých Rómoch.

Ďalšie zmiernenie represií priniesol panovníčkin dekrét z roku 1751. Podľa neho sa mali vyhostiť z krajiny a trestať za tuláctvo už len „cudzí“ Rómovia. Zadržaných domácich kočovníkov posielali úrady do ich rodísk, kde sa o nich mali postarať miestne úrady.

Roku 1761 vydala Mária Terézia dekrét, ktorý rušil funkciu vajdu a namiesto označenia „Cigán“ sa zavádzalo iné – "Novosedliak“ (Neubauer) a "Novomaďar“ (Uj – Magyar). Okrem toho nariadenie zakazovalo používať rómsky jazyk. Kočovníci sa mali usadiť medzi ostatnými poddanými, mali podliehať miestnemu richtárovi, prestať bývať v stanoch a stavať si riadne obydlia. Čo tým sledovala cisárovná a uhorská kráľovná v jednej osobe? Isteže, chcela Rómov – Novosedliakov pripútať k pôde a viesť k roľníctvu.

Panovníčka medzitým vydala ďalšie nariadenia, podrobne o nich písal roku 1776 spišský vzdelanec Samuel Augustini ab Hortis, autor prvej známej monografie "o Cigánoch v Uhorsku“ (ab Hortis bol jeho šľachtický prídomok i pseudonym, ktorým podpisoval svoje dielo), ktorú vydal pod názvom Cigáni v Uhorsku. O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života, ako aj o ostatných vlastnostiach a danostiach Cigánov v Uhorsku. Nariaďovalo sa im, napríklad, prestať obchodovať s koňmi a jesť uhynuté zvieratá, prispôsobiť sa odevom i správaním ostatnému obyvateľstvu atď.

Dekrét, ktorý začal platiť roku 1768, postavil všetkých Rómov v habsburskej monarchii pod miestnu jurisdikciu, čo znamená asi toľko, že príslušné nariadenia panovníčky a vyhlášky cisárskeho dvora uvádzala v Uhorsku do praxe Kráľovská miestodržiteľská rada so sídlom v Pressburgu či Prešporku, čiže dnešnej Bratislave.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Pandémia zasiahla deti aj finančne. Štvrtina prišla o časť alebo o celé vreckové.

Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 má veľmi negatívne dopady na vzdelávanie detí, a to nie len na jednotlivých predmetoch v škole, ale aj na finančné vzdelávanie v domácnosti. 

Showbiz

Aven Romale! Odkazujú umelci pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Nikto nemôže poprieť, že ich temperament a cit pre umenie je ďaleko inde ako pri niektorých umelcoch. A práve na počesť Medzinárodného sviatku Rómov sa spojili mená ako Igor Kmeťo ml., Igor Kmeťo starší , Monika Bagárová, jej sestra Natalia, raper Kelso a Jan Bendig v skladbe "Aven Romale".