VLÁDA: Podľa Rady Európy prevláda v SR negatívny postoj a predsudky voči Rómom

ilustračné foto TASR

Bratislava 30. novembra 2011 (TASR) - Na Slovensku pretrváva negatívny postoj a predsudky voči Rómom. Vyplýva to zo správy o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín na Slovensku. Tú pre Výbor ministrov Rady Európy pripravil Poradný výbor a vláda ju dnes zobrala na vedomie.

Rómskej menšine je v správe venovaného najviac priestoru. Ich situácia ako taká vyvoláva hlboké znepokojenie, vrátane umiestňovania rómskych detí do špeciálnych škôl. Poradný výbor venuje pomerne veľa pozornosti aj novele zákona o štátnom jazyku z roku 2009, ktorá podľa neho prispela k zvyšovaniu napätia v spoločnosti. Potrebné je objasniť viacero ustanovení. Zavedenie pokút vyvoláva otázku súladu s ustanoveniami Rámcového dohovoru. Výhrady výbor vyjadril aj k zásadám vlády k jazykovému zákonu. Z viacerých zdrojov tiež získal informáciu o tom, že deti z maďarskej menšiny nemajú dostatok príležitostí učiť sa svoj materinský jazyk v školách so slovenským vyučovacím jazykom, ktoré sú na etnicky zmiešanom území. Na druhej strane u menej početných menšín klesá záujem o menšinové vzdelávanie. Výbor ministrov Rady Európy na základe posudku Poradného výboru prijal v júli tohto roku rezolúciu o implementácii Rámcového dohovoru. V ňom adresoval Slovensku viaceré odporúčania.

 

Malo by sa napríklad prijať komplexnejšiu legislatívu v oblasti menšinových jazykov, ale aj ráznejšie opatrenia na boj proti etnickej intolerancii. Zlepšiť sa má aj prístup Rómov k vzdelávaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu. Slovensko má tiež zvážiť prijatie zákonov o financovaní kultúrnych aktivít národnostných menšín a ochrane osôb patriacich k menšinám. Rovnako má poskytnúť väčšiu podporu výučbe menšinových jazykov v školách so slovenským vyučovacím jazykom v zmiešaných oblastiach. V učebniciach by sa mala venovať primeraná pozornosť kultúre a identite národnostných menšín vrátane tých menej početných. Príslušníci menšín majú mať väčšie zastúpenie vo verejnej správe, policajnom zbore, pričom SR by malo podporiť vyššiu účasť rómskeho etnika vo volených orgánoch, hlavne na centrálnej úrovni. Hodnotiaca správa však vyzdvihuje aj niektoré kroky, či už legislatívne aj praktické, ktoré sa podarilo Slovensku urobiť od posledného hodnotenia v roku 2006.


Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín je medzinárodnoprávny dokument, ktorý prijal Výbor ministrov Rady Európy 10. novembra 1994. Slovenský prezident ho ratifikoval v júli 1995. Platnosť nadobudol až po uložení listín 12 signatárskych štátov vo februári 1998. K 4. októbru tohto roku ho podpísalo 43 štátov a 39 aj ratifikovalo.

 

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Pandémia zasiahla deti aj finančne. Štvrtina prišla o časť alebo o celé vreckové.

Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 má veľmi negatívne dopady na vzdelávanie detí, a to nie len na jednotlivých predmetoch v škole, ale aj na finančné vzdelávanie v domácnosti. 

Showbiz

Aven Romale! Odkazujú umelci pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Nikto nemôže poprieť, že ich temperament a cit pre umenie je ďaleko inde ako pri niektorých umelcoch. A práve na počesť Medzinárodného sviatku Rómov sa spojili mená ako Igor Kmeťo ml., Igor Kmeťo starší , Monika Bagárová, jej sestra Natalia, raper Kelso a Jan Bendig v skladbe "Aven Romale".