08.03.2023 SPRÁVY

Súd potvrdil diskrimináciu: Prípad z Hermanoviec ukazuje, že boj proti rasovej nerovnosti je nutnosť.

Ilustračné fotografia

Pri vzdelávaní troch rómskych žiakov v Základnej škole s materskou školou v Hermanovciach v okrese Prešov došlo k diskriminácii. Porušená bola totiž zásada rovnakého zaobchádzania. Potvrdil to Krajský súd v Prešove, ktorý sa v odvolacom konaní zaoberal rozsudkom okresného súdu z novembra 2021.

Prípad sa týka troch rómskych detí zo spomenutej obce, ktoré boli vzdelávané v špeciálnych triedach pre deti s ľahkým mentálnym znevýhodnením. Krajský súd preto zaviazal ministerstvo školstva, aby každému z dotknutých detí poslalo list s ospravedlnením. Zároveň musia Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, Základná škola s materskou školou v Hermanovciach a ministerstvo školstva spoločne každému zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 5000 eur, ako aj uhradiť súdne trovy.

"Odvolací senát sa stotožnil v zásade s názorom súdu prvej inštancie, že v konkrétnom prípade došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania," uviedla hovorkyňa krajského súdu Ivana Petrufová. Došlo tak k diskriminácii vo vzdelávaní z dôvodu rómskej etnickej príslušnosti. Týmto bolo podľa slov hovorkyne porušené aj právo na prístup k primeranému vzdelaniu podľa Ústavy SR.

Štát spolu so samosprávnymi orgánmi musia podľa súdu prijať účinné opatrenia, aby diskriminácii zabránili, nemôžu sa iba nečinne prizerať, prípadne sa odvolávať na strohú, často zle interpretovanú dikciu zákona. Rovnosť všetkých ľudí pred zákonom a zákaz diskriminácie je, ako tvrdí, jednou zo základných zásad právneho štátu a je neodmysliteľnou súčasťou každého demokratického právneho poriadku.

"Segregačné zaobchádzanie z dôvodov rasy či etnického pôvodu je právne neprípustné, a to obzvlášť vtedy, ak ide o porušenie práva na rovnaké zaobchádzanie, porušenie rovnosti v dôstojnosti a v právach, respektíve ak je segregácia dôsledkom diskriminácie, a to v súvislosti s realizáciou základného práva na vzdelanie," dodala Petrufová.

V krátkej dobe je to už druhý prelomový rozsudok, ktorý uznal diskrimináciu rómskych žiakov. Minulý mesiac to bol rozsudok vo veci diskriminácie žiakov v čisto rómskej škole v Starej Ľubovni. 

"Ministerstvo školstva o týchto a mnohých ďalších problémoch vie už dlhé roky. Napriek tomu, pokrok nenastal za ministrovania Branislava Gröhlinga a zatiaľ ani Jána Horeckého. Vyzerá to, ako keby si zlepšením vzdelávania Rómov nechceli zašpiniť ruky. A teraz pred voľbami to platí ešte viac," uviedol zastupujúci predseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák mladší.

Podľa poslanca, jedným z možných riešení tejto situácie je povinné predškolské vzdelávanie pre deti od 3 rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia. "Toto riešenie nás môže posunúť k integrácii a zároveň zastaviť proces infridžmentu," dodal Pollák.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti.

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti z rómskych komunít vo veku od nula do šesť rokov. 

Showbiz

Exkluzívny záznam vystúpenia speváka Ricarda Kwieka na Gipsy Television.

Ricrado Kwiek, svetová hudobná hviezda rómskeho pôvodu, má za sebou fascinujúci príbeh. Narodený v Poľsku a so silnými rodinnými väzbami v Nemecku, kde jeho predkovia žili viac ako 50 rokov. Kwiek je viac než len spevák. Je to človek s hlbokými koreňmi a vášňou pre svoju kultúru.