Slovensko, 04.07.2015 SPRÁVY

SOCIÁLNE: Nemáte prácu? NDI hľadá výskumných asistentov.

Národný demokratický inštitút (NDI) hľadá od 8 do 12 výskumných asistentov rómskeho pôvodu. Prácu dostanú na čiastočný úväzok. 

NDI hľadá rómskych výskumných asistentov pre zber dát. Tie budú určené pre internú evaluáciu dlhodobého programu rómskej politickej participácie na Slovensku. Výskumní asistenti by mali pracovať na čiastočný úväzok, nie viac ako celkovo 30 dní počas piatich mesiacov v odbobí od 25. júla 2015 do 31.decembra 2015.

NDI zorganizuje dvojdňové školenie pre približne 20 potenciálnych výskumných asistentov. Školenie je bezplatné a všetci účastníci obdržia osvedčenie o jeho absolvovaní. "Po ukončení školenia si NDI vyberie 8 až 12 jednotlivcov, ktorí sa stanú výskumnými asistentmi a po dobu piatich mesiacov budú viesť PLA v konkrétnych rómskych komunitách. Vybraní výskumní asistenti a asistentky sa tiež budú musieť zúčastniť pilotného výskumu v dvoch komunitách bezprostredne po ukončení úvodného školenia," uviedol pre Gipsy Television Tomáš Hrustič z NDI.

Požadované skúsenosti

PLA facilitátor by mal v ideálnom prípade mať vedomosti alebo skúsenosti v týchto

oblastiach:

- Moderovanie fokusových skupín, facilitovanie workshopov alebo vzdelávanie

dospelých

- Pracovné skúsenosti naprieč politickými, kultúrnymi a ekonomickými rozdielmi

- Práca so skupinami málo gramotných ľudí

- Skúsenosti so životom alebo prácou v segregovaných rómskych osadách

- Schopnosť viesť skupinu ľudí v plnení zadaných úloh

- Cítiť sa prirodzene pred skupinou neznámych ľudí

- Schopnosť presne zosumarizovať skupinovú diskusiu

- Schopnosti dobre čítať a písať v slovenčine, angličtina je výhodou ale nevyžaduje sa

- Základné aritmetické schopnosti

- Zber a presná dokumentácia kvantitatívnych alebo kvalitatívnych údajov

- Vizuálne zručnosti (kreslenie, vyhotovenie diagramov) sú výhodou

- Preferujeme ľudí s aktívnou znalosťou rómskeho alebo maďarského jazyka

- Základné počítačové zručnosti

Požadované služby

NDI vyžaduje od vybraných facilitátorov:

- Zúčastniť sa dvojdňového školenia na východnom Slovensku (21.-22. júla, 2015)

- Aktívne sa zúčastniť dvoch pilotných PLA výskumov na východnom alebo strednom

Slovensku (24.-25. júla, 2015)

- Realizovať PLA výskumy vo vybraných obciach (od 1. augusta 2015 do 31.

decembra 2015)

- Dokumentovať kvalitatívne a kvantitatívne údaje počas každého stretnutia PLA

- Odoslať písomnú správu v slovenskom alebo anglickom jazyku do NDI po uplynutí

max. jedného týždňa po každom stretnutí PLA

Vybraní účastníci dostanú finančnú odmenu

Vybraní výskumní asistenti a asistentky dostanú finančnú odmenu po ukončení PLA stretnutí a odoslaní všetkých písomných správ. NDI bude hradiť náklady na dopravu, ubytovanie a výdavky počas úvodného školenia a počas výskumov PLA.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Uzávierka prihlášok: 10. júl, 2015

Prosím, pošlite svoj životopis, motivačný list a dve referencie (telefonické a emailové kontakty na ľudí, či organizácie, ktoré vám môžu dať odporúčanie) Tomášovi Hrustičovi na adresu thrustic@ndi.org.

Vo svojom motivačnom liste prosím uveďte Vaše skúsenosti s prácou v rómskych komunitách a či máte skúsenosti s podobnými aktivitami, vrátane skúseností z výskumov a písaním správ. Uveďte tiež, čo vás motivuje uchádzať sa o túto pracovnú príležitosť.

Úspešní uchádzači budú kontaktovaní 15. júla 2015 a budú sa musieť zúčastniť školenia, ktoré bude 21. - 22. júla 2015. Odpovede na prípadné ďalšie otázky môžete získať na uvedenej emailovej adrese, alebo telefónnom čísle 0908 738 760.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Do dražby ide fľaša vína, ktoré dozrievalo vo vesmíre.

Fľaša červeného vína, ktorá viac než rok strávila na obežnej dráhe Zeme, pôjde do dražby. Britský aukčný dom Christie's odhaduje, že sa táto unikátna položka predá za približne 830.000 eur.

Showbiz

VIDEO: Toto vás dojme k slzám. Bendig prespieval pieseň Věry Bílej.

Potenciál tohto hudobného videa je veľký. Stotožnia sa s ním najmä rodiny a priatelia ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.