SOCIÁLNE: Lokálne stratégie sú pre úrad Miroslava Polláka absolútnou prioritou

foto TASR

Bratislava 23. februára 2011 (TASR) - Absolútnou prioritou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je podľa Ivety Duchoňovej z úradu splnomocnenca realizovanie Lokálnych stratégií komplexného prístupu. Práve tie dnes kritizovali rómski aktivisti, ktorí v Bratislave podpísali Memorandum Rómov Slovenska.

Na tieto stratégie bolo vyčlenených 200 miliónov eur a hoci sa podľa rómskych aktivistov začalo o nich hovoriť už pred niekoľkými rokmi, reálne ešte finančné prostriedky do obcí "nezačali tiecť". Úrad podľa Duchoňovej považuje zmysluplné čerpanie týchto prostriedkov a tiež realizáciu projektov v rámci lokálnych stratégií za dôležité.

Hovorca iniciatívy Radoslav Ščuka dnes upozornil, že hoci stránka splnomocnenca naďalej informuje o alokácii 200 miliónov eur z eurofondov na riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít, už v roku 2009 hovoril vtedajší podpredseda vlády Dušan Čaplovič o 178 miliónoch eur. "Pri aktuálne diskutovaných presunoch financií medzi programami je otázne, aký objem financií bude nakoniec reálne alokovaný," dodal Ščuka.

"Na Lokálne stratégie komplexného prístupu bolo vyčlenených 200 miliónov eur, po nástupe vlády SR v roku 2010 bolo reálne zazmluvnených iba 175 miliónov eur, časť týchto finančných prostriedkov bola vyčerpaná v rámci Regionálneho operačného programu minulou vládou a časť sa čerpá aj z Operačného programu Zdravie," vysvetlila Duchoňová.

Úrad splnomocnenca podľa jej slov nedisponuje finančnými prostriedkami na Lokálne stratégie, tie sú alokované na ministerstvách. Cieľom úradu je však rokovať s riadiacimi orgánmi tak, aby sa dosiahla maximálna možná výška financií z 200 miliónov eur a aby bol v maximálnej možnej miere splnený zámer lokálnych stratégií, a to na rozvoj marginalizovaných rómskych komunít v danej lokalite.
Zástupcovia rómskych komunít dnes kritizovali aj nečinnosť splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miroslava Polláka pri presadzovaní práv a záujmov Rómov. Podľa memoranda ako Neróm nevyvíja dostatočné úsilie na to, aby zabránil vláde v zanedbávaní záujmov Rómov. Preto si podľa Ščuku myslia, že splnomocnencom by mal byť Róm.

"Činnosť a úsilie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity smeruje k vyvíjaniu takých aktivít, ktoré sú zamerané na zlepšovanie postavenia rómskych komunít v spolupráci s príslušnými ministerstvami, zástupcami samosprávy, mimovládnymi organizáciami a cirkvami," podotkla Duchoňová. Medzi absolútne priority v krátkodobom horizonte podľa jej slov patrí napríklad otvorenie diskusie o príprave legislatívneho zámeru, ktorý by umožnil usporiadať vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sa už nachádzajú rómske komunity. V oblasti školstva zase podľa Duchoňovej úrad rokuje s ministerstvom školstva o legislatívnych zmenách zameraných na odstránenie segregácie rómskych žiakov na základných školách a na zníženie počtu rómskych žiakov v špeciálnych školách a zvýšenie počtu zaškolenosti rómskych detí v predškolských zariadeniach.

"V sociálnej oblasti Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity spolupracuje na vytváraní legislatívnych zmien smerujúcich k efektívnosti sociálneho systému, zavedeniu programu e-pay kariet a prípravy jeho pilotného overovania," uviedla. Úrad participuje aj na prípravách legislatívnych zmien a pilotných projektov zameraných na zvýšenie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu a ľudí v hmotnej núdzi z rómskych komunít v rámci nových nástrojov medzitrhu práce.

 

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Do dražby ide fľaša vína, ktoré dozrievalo vo vesmíre.

Fľaša červeného vína, ktorá viac než rok strávila na obežnej dráhe Zeme, pôjde do dražby. Britský aukčný dom Christie's odhaduje, že sa táto unikátna položka predá za približne 830.000 eur.

Showbiz

VIDEO: Toto vás dojme k slzám. Bendig prespieval pieseň Věry Bílej.

Potenciál tohto hudobného videa je veľký. Stotožnia sa s ním najmä rodiny a priatelia ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.