SAMOSPRÁVA: PSK chce motivovať Rómov, aby si ukončili stredoškolské vzdelanie

zdroj: internet

Prešov 23. februára 2011 (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje projekt, ktorého cieľom je podporiť a skvalitniť vzdelávanie rómskych žiakov a ich prípravu na vstup na trh práce. Rovnako má zvýšiť záujem o štúdium a motivovať rómskych žiakov, aby ukončili stredoškolské vzdelanie.

Ako dnes uviedol pre TASR vedúci odboru regionálneho rozvoja PSK Rudolf Žiak, projekt Cesta k lepšiemu vzdelávaniu pripravujú v spolupráci s odborom školstva, Regionálnym združením Partnerstiev sociálnej inklúzie a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Predpokladané náklady sa pohybujú na úrovni 100.000 eur, pričom 95 percent sumy chce samospráva získať z Rómskeho sociálneho fondu (RSF), spoluúčasť už schválili regionálni poslanci.  Zámer počíta s niekoľkými aktivitami, tou nosnou by malo byť vytvorenie štipendijného fondu. Špecifikom Prešovského kraja je vysoká koncentrácia rómskeho obyvateľstva najmä vo vidieckych komunitách. Podľa kvalifikovaných odhadov žije v kraji približne 122.500 Rómov, čo predstavuje viac ako 15-percentný podiel v rámci Slovenska.

"Po prvom ročníku stredných škôl odchádza väčšina Rómov preč, pretože pre rodinu je niekedy výhodnejšie poberať sociálne dávky, než aby ten študent chodil do školy. Náš cieľ je, aby zostali a ideálny by bolo, keby ukončili strednú školu, v tomto prípade maturitou," vysvetlil vedúci odboru.
Pilotný projekt, ktorý by sa mal začať v máji tohto roka a trvať 12 mesiacov, počíta s podporou študentov, ktorí si vybrali práve maturitné odbory. Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ich je, podľa Žiaka, okolo 115, pričom štipendium by mohla získať viac ako tretina.  O výške štipendia zatiaľ nechcel hovoriť, lebo tá sa bude stanovovať po dohode s RSF. Z celkových nákladov by na tento fond malo ísť asi 35.000 eur. Kritériom pre udelenie štipendia nemá byť len sociálny status, ale i záujem, prospech a dochádzka žiakov.

Ďalšou z aktivít zámeru je kariérne poradenstvo, ktoré je určené už žiakom deviatych ročníkov základných škôl a začínajúcim stredoškolákom. Okrem toho plánujú zaviesť aj takzvaný tútoring. Ten by mali zabezpečovať po dohode so školami pedagógovia. Išlo by o doučovanie a prípravu žiakov v maturitných predmetoch. Rovnako sa budú venovať spolupráci s rodinami pri riešení problémov.
Žiak konštatoval, že trvanie tohto projektu je zatiaľ obmedzené na jeden rok, čo je istou nevýhodou a preto budú hľadať ďalšie podporné programy.

 

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

VIDEO: Kiki zbiera v Anglicku ocenenia. Futbalový talent pochádza z Bracoviec.

Oliver Anthony Tatár má sedem rokov, no už je členom futbalovej akadémie v Norwich City, kde ho označujú za veľký talent. Na svoj vek je totiž veľmi technicky a rýchlostne zdatný.

Showbiz

Kapelu Gipsy Culy oklamali. V NItre ju nevyplatili.

Kapela Gipsy Culy má ťažké srdce na obyvateľku mesta Nitra, ktorá ich údajne oklamala. Hudobníci totiž prišli odohrať krstiny, no žena ich vraj vopred odmietla vyplatiť.