21.05.2020 SPRÁVY

Rómčina v nemocniciach chýba. Útvar hodnoty za peniaze preto prišiel s riešením.

Ilustračné foto TASR

Zlé skúsenosti Rómov v zdravotníckych zariadeniach môžu byť spôsobené aj nedostatkom zdravotníckeho personálu, ktorý by ovládal rómsky jazyk. Myslia si to analytici z Útvaru hodnoty za peniaze z ministerstva financií. 

Analytici preto odporúčajú vytvoriť nový študijný program ďalšieho vzdelávania. "Slovenská republika čelí viacerým žalobám pre priamu a nepriamu diskrimináciu Rómov v oblasti zdravotníctva. Tento fakt má byť aj dôvodom toho, že Rómom je poskytovaná nižšia kvalita zdravotnej starostlivosti," tvrdí Útvar hodnoty za peniaze.

Analytici sa opierajú o zistenia Poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá zdokumentovala viacero prípadov. Išlo napríklad o segregáciu rómskych žien v pôrodniciach aj prípady fyzického násilia, dehonestujúceho správania sa zdravotného personálu voči Rómkam pri pôrode.

Útvar hodnoty pre za peniaze na ministerstve financií preto navrhuje zriadiť študijný program v rámci ďalšieho vzdelávania. Program by mal byť určený pre prácu s Rómami, ktorí žijú v osadách a bol by pre vybrané zdravotnícke povolania. Útvar hodnoty za peniaze ich nespresnil. Hlavným predpokladom by mala byť znalosť rómčiny. Dá sa preto predpokladať, že študentmi by mali byť Rómovia, keďže rómčinu oproti Nerómom zväčša ovládajú.

Rezort zdravotníctva je otvorený diskusii.

Pod ministerstvo zdravotníctva v súčasností patrí príspevková organizácia Zdravé regióny. Zamestnáva takmer 300 asistentov osvety zdrvia, ktorí sú predĺženou rukou praktických lekárov. Asistentmi sú Rómovia z rôznych lokalít. "Ministerstvo zdravotníctva je otvorené diskusií o tejto problematike. Bude ju konzultovať aj so zástupcami Zdravých regiónov, ktoré vykonávajú významnú činnosť v tejto oblasti," uviedla pre Gipsy Television hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

Asistentka osvety zdravia v trebišovskej nemocnici. Ilustračné foto TASR.

Ministerstvo školstva v reakcii pre Gipsy Television uviedlo, že detaily ohľadne vytvorenia študijného programu ešte nie sú známe. "Budú vyšpecifikované v Implementačnom pláne k revízii výdavkov, ktorý sa aktuálne pripravuje na Útvare hodnoty za peniaze MF SR," uviedol Odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

Rezort školstva taktiež tvrdí, že cieľom návrhu nemá byť vytvorenie študijného programu výlučne pre Rómov. "Ambíciou programu je najmä obsahovo pokryť špecifiká práce s marginalizovanými komunitami, vrátane prípadnej jazykovej bariéry."

Útvar hodnoty za peniaze hovorí jasne!

Analytici v Revízii výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením však veľmi jasne uvádzajú, čo môže byť dôvodom diskriminácie Rómov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je to práve jazyková bariéra. Koľko Nerómov na Slovensku ovláda rómčinu nie je známe. Podľa odhadov by sa ich počet dal zrátať na jednej ruke. V prípade Rómov ide o stovky ľudí. 

Asistenky osvety zdravia v trebišovskej nemocnici. Ilustračné foto TASR

Asociácia Stredných zdravotníckych škôl s vytvorením špecifického odboru nesúhlasí.

Prezident asociácie Miroslav Sekula pre Gipsy Television uviedol, že nie je potrebné vytvárať osobitný študijný program pre zdravotníckych pracovníkov so zameraním na Rómov. Sekula tvrdí, že požiadavky sú naplnené už v súčasnej forme vzdelávania. Či tým myslel, že na Stredných zdravotníckych školách študuje dostatočný počet Rómov, ktorí ovládajú rómčinu, nie je známe. 

"Neviem si predstaviť študijný program, ktorý by mal byť ukončený záverečnou skúškou alebo maturitným vysvedčením. Viem si to predstaviť len ako formu doškolenia. To môže realizovať zdravotnícka škola aj niekto iný. Nie, nebolo by to dobré," povedal pre Gipsy Television Miroslav Sekula, prezident Asociácie Stredných zdravotníckych škôl.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Vyhlásili 12. ročník ocenenia Roma Spirit.

Cieľom podujatia je podľa organizátorov vyzdvihnúť a oceniť výnimočné osobnosti a organizácie, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie rómskej menšiny a spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.

Showbiz

VIDEO: Igor Kmeťo ml. prehovoril. Prekonal som koronavírus!

Igor Kmeťo ml. mal pozitívny test na Covid-19. Na infekčnom oddelení na bratislavských Kramároch bol hospitalizovaný 8 dní, 11 dní mal vysoké teploty.