Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

foto internet

Bratislava, 18. október 2012 (Gipsy Television) - Včera sa v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo 7. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením jej predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Rada je poradným orgánom vlády SR zložená zo zástupcov štátnej správy, akademickej obce a mimovládneho sektora.

Rada počas aktuálneho zasadnutia prerokovala informácie o záveroch zasadnutí jej jednotlivých výborov a pracovných skupín, prijala uznesenia k Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí, ako aj Dodatky k Štatútom Výborov pre deti a mládež a Výboru pre seniorov.

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť odporučila vláde SR urýchliť postup prác na vytvorení inštitútu ombudsmana pre deti ako nezávislého mechanizmu na prijímanie a preskúmavanie sťažností od detí alebo v ich mene a monitorovanie implementácie Dohovoru o právach dieťaťa v súlade s Parížskymi princípmi a odporučila začleniť inštitút ombudsmana pre deti do organizačnej štruktúry Kancelárie verejnej ochrankyne práv.

Predseda rady Miroslav Lajčák informoval jej členov o návšteve Vysokého komisára OBSE pre záležitosti menšín na Slovensku v októbri 2012, o prevzatí kompetencií v oblasti ľudských práv MZVaEZ SR po novele kompetenčného zákona, ako aj o ďalších aktuálnych úlohách a činnostiach v oblasti ľudských práv, národnostných menšín a rodovej rovnosti.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Toto sú víťazi Roma Spirit 2021.

Ocenenie Roma Spirit 2021 získali nezisková organizácia Návrat, o.z., Bratislava, mesto Fiľakovo, boxer Viliam Tankó, spoločnosť PASELL SLOVAKIA s.r.o., redaktor Jozef Šivák a módny dizajnér Pavol Berky. O laureátoch ocenenia rozhodla medzinárodná Odborná porota.

Showbiz

VIDEO: Najväčšia dáma známych rómskych plesov sa po smrti dočkala pocty.

Oľga Holubová bola výraznou tvárou známych rómskych plesov, ktoré sa organizujú v Bratislave. Aj keď žila v britskom Londýne, na žiadnom nesmela chýbať. Po smrti sa dočkala pocty. Známa kapela jej zložila pieseň.