13.02.2020 SPRÁVY

Prešovská univerzita prijíma do konca marca prihlášky na odbor Učiteľstvo rómskeho jazyka.

Ilustračné foto

Prešovská univerzita prijíma do 31. marca 2020 prihlášky od študentov, ktorí chcú študovať v kombinácii odbor Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií. Po absolvovaní prvého stupňa získajú titul bakalár.

Prešovská univerzita príjme od nového akademického roka 20 prvákov, ktorí budú študovať v kombinácii viacero predmetov. Odbor má názov Učiteľstvo rómskeho jazyka, literatúry a reálií.

Odbor sa študuje len dennou formou tri roky. Po nich absolvent prvého stupňa získa titul bakalár. Uzávierka pre prijímanie prihlášok je 31. marca 2020.

Podanie prihlášky je bezplatné. Absolventi učiteľských študijných odborov sú predovšetkým pripravení tak, aby mohli pokračovať v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia v príslušných študijných odboroch. Absolvent má pohľad do širších súvislostí výchovy a vzdelávania.

Viac informácii nájdeš tu

Najčítanejšie

Neprehliadnite