PREŠOV: Mesto odmieta, že by určenie školských obvodov segregovalo rómske deti

ilustračné foto TASR

Prešov 21. februára 2011 (TASR) - Mesto Prešov odmieta, že by určením školských obvodov dochádzalo k segregácii rómskych žiakov pri ich umiestňovaní v základných školách.

Uvádza sa to v reakcii radnice na list Amnesty International Slovensko (AIS) a Poradne pre občianske a ľudské práva, ktoré vyzývajú mesto, aby v rámci pripravovanej zmeny všeobecne záväzného nariadenia (VZN) odstránilo ustanovenie smerujúce k segregácii.V spomínanom liste sa uvádza, že školské obvody vytvorené podľa platného VZN nekorešpondujú s geografickým rozdelením mestských častí. Organizácie upozorňujú na to, že mesto zaradilo ulice, v niektorých prípadoch iba čísla domov, ktoré sú prevažne obývané Rómami, do obvodu na ulici Matice slovenskej.

"V prípade hlavných rómskych štvrtí Stará tehelňa a Terasa Ševčenka VZN nezohľadňuje blízkosť ostatných škôl a bráni rómskym žiakom navštevovať školy, ktoré sú bližšie k ich domovu," píše sa vo výzve.  V rámci minuloročného výskumu AIS sa vraj niektorí zamestnanci ZŠ Matice Slovenskej a rodičia zo Starej tehelne vyjadrili, že riaditelia niektorých ZŠ v meste údajne odmietli zapísať rómske deti na ich školy a preto museli deti zapísať do ZŠ Matice slovenskej.

„Školské obvody ustanovené VZN vedú ku koncentrácii rómskych detí v tejto ZŠ, ktorá nadobudla reputáciu "rómskej školy". Takáto prax vedie k segregácii, ktorú zakazuje slovenská legislatíva, ako aj dohovory na ochranu ľudských práv," tvrdí kampaňová koordinátorka AIS Martina Mazúrová. Hovorkyňa radnice Veronika Gazdová pre TASR uviedla, že mesto pri určovaní školských obvodov neprihliada na príslušnosť k národnosti či sociálne pomery. Zdôraznila, že tvrdenie o vytváraní segregácie a nezohľadňovaní geografického rozdelenia podľa mestských častí je rozporuplné, pretože napr. zaradenie žiakov z ulice Stará tehelňa do jedného školského obvodu by vytvorilo omnoho vyššiu koncentráciu ako rozdelenie podľa súčasného VZN.

"Žiak môže navštevovať ktorúkoľvek základnú školu aj mimo určeného školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Mesto Prešov neeviduje žiaden prípad, že by riaditeľ niektorej základnej školy odmietol zapísať školopovinné dieťa," povedala Gazdová.

Dodala, že podstata vytvorenia obvodov podľa VZN zaručuje žiakovi prednostné právo navštevovať ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ale k ničomu ho nezaväzuje. "Kapacity našich základných škôl vykazujú voľné miesta pre približne 1500 žiakov, čo umožňuje rodičom maximálny priestor na výber školy aj mimo určeného školského obvodu," konštatovala hovorkyňa.  Dodala, že návrh v súčasnosti platného VZN, bol predložený tak, aby obvody korešpondovali s geografickým rozdelením. Oproti pôvodnému návrhu však boli v mestskom zastupiteľstve boli prijaté niektoré zmeny. Nové VZN pripravuje mesto v súvislosti s predpokladanými zmenami v sieti základných škôl.

 

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Do dražby ide fľaša vína, ktoré dozrievalo vo vesmíre.

Fľaša červeného vína, ktorá viac než rok strávila na obežnej dráhe Zeme, pôjde do dražby. Britský aukčný dom Christie's odhaduje, že sa táto unikátna položka predá za približne 830.000 eur.

Showbiz

VIDEO: Toto vás dojme k slzám. Bendig prespieval pieseň Věry Bílej.

Potenciál tohto hudobného videa je veľký. Stotožnia sa s ním najmä rodiny a priatelia ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.