02.07.2019 SPRÁVY

Po šiestich rokoch aktualizujú Atlas rómskych komunít. Na základe neho štát prideľuje eurofondy.

Ilustračné foto

Atlas rómskych komunít je tzv. mapa, ktorá hovorí o tom kde a v akých podmienkach žijú Rómovia na Slovensku. Dôležitý dokument aktualizujú po šiestich rokoch.

Prvý Atlas rómskych komunít úradníci vypracovali pred 15 rokmi. Poslednú aktualizáciu urobili o deväť rokov neskôr, čiže v roku 2013. Ide pritom o dôležitý dokument, podľa ktorého sa rozdeľujú eurofondy určené pre Rómov.

Ministerka vnútra Denisa Saková potvrdila, že po lete zverejnia aktualizovaný Atlas rómskych komunít. "Vždy, keď niečo vytvoríte a náhodou nejaká obec z toho vypadne, ktorá tam predtým bola, tak sú o tom siahodlhé diskusie a snažia sa jednotliví starostovia a starostky obcí argumentovať tým, že by tam naspäť mali patriť, ale ja dúfam, že ho čoskoro už uzavrieme, aby sme mohli tie jednotlivé finančné prostriedky najmä zo štrukturálnych európskych fondov delegovať tam, kde sú najviac potrebné,“ uviedla ministerka.

Šéfka rezortu, pod ktorý patrí Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, priznala, že v súčasnosti sa ešte finalizuje zoznam obcí s marginalizovanou rómskou komunitou, spĺňajúcich podmienky indexu podrozvinutosti.


Zber dát pre Atlas rómskych komunít realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) pri ministerstve práce. Zistenia prieskumu slúžia ako databáza na analýzu situácie Rómov na Slovensku a podklad na prijímanie opatrení.

Najčítanejšie

Neprehliadnite