NRSR: Podmienky dotácií na bývanie sa zmenia

ilustračné foto TASR

Bratislava 26. októbra 2010 (TASR) - Podmienky, za ktorých žiadatelia môžu od roku 2012 získať štátne dotácie na rozvoj bývania, spresňuje zákon, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva a výstavby (MHV) SR.

Poslanci dnes túto legislatívnu zmenu definitívne schválili. Návrh konkretizuje, kto a akú maximálnu dotáciu môže dostať na tri formy podpory bývania. Ide o obstaranie nájomných bytov, vybudovanie technickej vybavenosti a odstránenie systémových porúch bytových domov, hlavne panelových domov. Oblasť nájomných bytov pomáha riešiť aj sociálne bývanie v obciach a mestách na Slovensku. Zákon tiež upravuje cieľové skupiny domácností a určuje formy, v ktorých je sociálne bývanie zabezpečované. Venuje pozornosť aj zvýšeniu sociokultúrnej úrovne existujúcich rómskych osád, a preto naznačuje spôsoby, aby štátna podpora smerovala aj na výstavbu technickej vybavenosti do týchto problémových lokalít.


Pre všetky tri typy dotačnej politiky v segmente bývania sú vyčíslené plochy v štvorcových metroch (m2) a výška poskytnutej dotácie, ak žiadateľ splnil podmienky zákona. Podľa nových pravidiel, ktoré budú platiť od roku 2012, tak napríklad na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu žiadateľ môže získať dotáciu na úrovni 75 % oprávnených nákladov, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 375 eur. Iba 70 % oprávnených nákladov prináleží žiadateľovi, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2 a oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu neprevyšuje 365 eur. Na stavebné úpravy v nájomnom dome možno poskytnúť napr. obci dotáciu v rozsahu do 80 % oprávnených nákladov, najviac však 55.890 eur na nájomný byt.

Najčítanejšie

Neprehliadnite