02.01.2022 SPRÁVY

Novoročný vinš vládneho splnomocnenca Jána Hera.

Foto: Gipsy Television

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero zavinšoval Rómom do nového roka. Zároveň predstavil svoje plány pre rok 2022.

Cieľom Jána Hera bude v roku 2022 zabezpečiť nárokovateľnosť na výchovu a vzdelávanie v materských školách pre všetky deti od 3 rokov s cieľom zvýšiť zaškolenosť detí z marginalizovaných rómskych komunít na celoslovenskú úroveň. Nastaviť projekt pilotného overenia ranej starostlivosti v prostredí rómskych osídlení. Vytvoriť podmienky pre výraznejšie zapojenie základných škôl do celodenného výchovného systému a spolupodieľať sa na efektívnom čerpaní zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti a z predchádzajúceho a nového programového obdobia.

„V novom roku plánujem konkrétnymi aktivitami, vrátane iniciovania legislatívnych zmien v oblasti školstva, bývania a zamestnanosti prispieť k pozitívnej zmene v postavení obyvateľov rómskych komunít. Verím, že spoluprácou s príslušnými ministerstvami sa nám podarí dosiahnuť 90-percentnú mieru zaškolenosti 5 – 6 ročných detí z rómskych komunít v predškolskom veku, nastaviť  podmienky pre nadobudnutie potrebných zručností a praktických skúseností na trh práce pre viac ako 10 000 mladých ľudí z MRK a vytvoriť pracovné miesta pre viac ako 1750  nezamestnaných z rómskych osídlení,“ povedal splnomocnenec vlady SR pre rómske komunity Ján Hero.

Cieľom úradu je zároveň znížiť počet nelegálnych obydlí v rómskych osídleniach. Legalizácia obydlí a pozemkov je predpokladom pre celkové zlepšenie prístupu k základnej technickej infraštruktúre a občianskej vybavenosti. V budúcom roku sa predpokladá realizácia projektov zameraných na dobudovanie základnej infraštruktúry v 47 obciach. V nasledujúcom roku sa plánuje poskytnúť finančné zdroje na prístup k pitnej vode a prístupovým cestám ďalším 149 obciam.Preskočiť reklamu

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Toto sú víťazi Roma Spirit 2021.

Ocenenie Roma Spirit 2021 získali nezisková organizácia Návrat, o.z., Bratislava, mesto Fiľakovo, boxer Viliam Tankó, spoločnosť PASELL SLOVAKIA s.r.o., redaktor Jozef Šivák a módny dizajnér Pavol Berky. O laureátoch ocenenia rozhodla medzinárodná Odborná porota.

Showbiz

VIDEO: Najväčšia dáma známych rómskych plesov sa po smrti dočkala pocty.

Oľga Holubová bola výraznou tvárou známych rómskych plesov, ktoré sa organizujú v Bratislave. Aj keď žila v britskom Londýne, na žiadnom nesmela chýbať. Po smrti sa dočkala pocty. Známa kapela jej zložila pieseň.