MINISTERSTVO VNÚTRA: Dotácie na prevenciu kriminality

ilustračné foto TASR

Bratislava 24. novembra 2011 (Gipsy Television/ Ktarína MRŇOVÁ) - Ministerstvo vnútra pomôže tým, ktorí sa venujú prevencii kriminality. Na tento účel sme vyčlenili milión 328 tisíc €. Finančne podporíme projekty, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť miest a obcí. V minulosti sme napríklad poskytli peniaze na nákup kamerových systémov.

"Pomôžeme tým, ktorí vytvárajú zmysluplné aktivity znižujúce riziko kriminálneho správania najmä v rizikových skupinách. Patrí medzi ne napríklad mládež ohrozená kriminalitou, recidivisti, prvopáchatelia trestných činov alebo osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody. Podporíme tiež projekty, ktorých cieľom je odstrániť propagáciu kriminality prostredníctvom televízie, rozhlasu, internetu alebo iných médií." vysvetľuje Ľubomíra Miklovičová z rezortu vnútra.

 
Dotácie môžu dostať fyzické alebo právnické osoby. Podmienkou je, aby si žiadateľ hradil aspoň 20% prostriedkov zo zdrojov iných ako zo štátneho rozpočtu. Projekty je potrebné predkladať na obvodný úrad v sídle kraja podľa trvalého pobytu žiadateľa. Jednotlivé projekty posudzuje komisia. Tí, ktorí v kraji žijú, totiž najlepšie poznajú podmienky a potreby pri prevencii kriminality. Komisie zriadené pri obvodných úradoch odporučia vybrané projekty na schválenie Rade vlády pre prevenciu kriminality.
 

Lehota na predkladanie žiadostí je 30. decembra. Všetky informácie nájdu záujemcovia na stránke www.minv.sk. Dotácie na projekty v oblasti kriminality poskytuje ministerstvo vnútra podľa zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti od roku 2009. Doposiaľ sme podporili projekty zamerané na prevenciu kriminality vo výške takmer 4 milióny eur.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti.

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti z rómskych komunít vo veku od nula do šesť rokov. 

Showbiz

Exkluzívny záznam vystúpenia speváka Ricarda Kwieka na Gipsy Television.

Ricrado Kwiek, svetová hudobná hviezda rómskeho pôvodu, má za sebou fascinujúci príbeh. Narodený v Poľsku a so silnými rodinnými väzbami v Nemecku, kde jeho predkovia žili viac ako 50 rokov. Kwiek je viac než len spevák. Je to človek s hlbokými koreňmi a vášňou pre svoju kultúru.