Rokycany/ Bratislava, 08.02.2016 SPRÁVY

Ministerstvo školstva rozhodlo: Školu v Rokycanoch by mali zatvoriť!

ilustračné foto

Na návrh hlavnej školskej inšpektorky, Viery Kalmárovej, vydalo Ministerstvo školstva rozhodnutie o tom, že zo siete škôl a školských zariadení vyradzuje Súkromnú špeciálnu základnú školu v Rokycanoch a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva "Oco, mama a ja".

Ministerstvo školstva vyradilo zo siete škôl a školských zariadení Súkromnú špeciálnu základnú školu v Rokycanoch k 1. marcu 2016 a Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva "Oco, mama a ja" k 1. septembru 2016. Obe zariadenia sa môžu proti rozhodnutiu odvolať do 15 dní.

Inšpektori zistili v spomínaných zariadeniach hneď viacero vážnych pochybení. „Škola nedodržiavala právne predpisy v oblasti výchovy a vzdelávania, nevytvorila žiakom materiálno-technické a priestorové podmienky a školský poriadok im dokonca priamo umožňoval záškoláctvo,“ povedala Kalmárová.

Školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie „Oco, mama a ja“ vykonávalo pochybné testovanie detí. „Takýmto žiakom, na základe nevhodných testov a nevhodnej diagnostiky, účelovo diagnostikovali mentálnu retardáciu s odporúčaním, aby sa ďalej vzdelávali v Súkromnej špeciálnej základnej škole v Rokycanoch,“ skonštatoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vo svojej správe.

Žiaci Súkromnej špeciálnej základnej školy Rokycany si budú môcť podľa vyjadrenia Odboru školstva Okresného úradu v Prešove plniť povinnú školskú dochádzku nasledovne:

- žiaci z obce Rokycany – obec má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Bajerov;
- žiaci z obce Šarišské Michaľany (elokované pracovisko) – obec Šarišské Michaľany je zriaďovateľom základnej školy
- žiaci z obce Žehňa (elokované pracovisko) – obec je zriaďovateľom základnej školy pre ročníky 1. - 4., pre žiakov v ročníkoch 5. - 9. má uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode s obcou Tuhriná.  


Na problém so školou v Rokycanoch upozornil splnomocnenec vlády pre rómske komunity a poslanec NR SR Peter Pollák, ktorý 30. novembra toto zariadenie aj osobne navštívil. Novinárom vtedy povedal, že tu boli účelovo preraďované deti z riadnej Základnej školy z Bajerova na základe neštandardných psychologických testov. Tieto praktiky nazval obchodovaním s deťmi. 

Učitelia Súkromnej špeciálnej základnej školy v Rokycanoch napísali ministrovi školstva otvorený list, v ktorom obhajujú existenciu svojej školy. "Sme veľmi znepokojení touto informáciou a musíme povedať, že aj mnoho rodičov našich žiakov, ktorí sa obracajú s prosbou o odmietnutie takéhoto riešenia, nás žiada, aby sme podnikli všetky kroky k tomu, aby k zrušeniu školy v Rokycanoch nedošlo. Týmto Vás žiadame o podporu, citlivé posúdenie stavu a zhodnotenie situácie, kde príde o prácu 13 učiteľov a o školu 83 žiakov," píše sa v otvorenom liste. Podľa pedagógov je sporných iba 13 detí.

Riaditeľka školy Amália Čičillová podľa TASR informovala, že už oslovila štátne centrá s požiadavkou rediagnostiky, aj keď nevidí rozdiel medzi štátnymi a súkromnými centrami. V liste sa ďalej uvádza, že škola už urobila všetky požadované opatrenia, ktoré im určila hygiena, aby mohli vo vyučovaní pokračovať.


Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

VIDEO: Premiér Heger kričal: Lačho chaben! P. Pollák vydal kuchársku knihu.

Krst výnimočnej knihy receptov! Europoslanec Peter Pollák predstavil kuchársku knihu Čaro rómskej kuchyne, v ktorej zhromaždil 52 receptov z celej Európy.

Showbiz

Známe osobnosti vám prajú krásne Vianoce.

Známe osobnosti ako napríklad duo Mamuko Berci, pästiar František Tankó, speváčka Gitana, raper Boki či europoslancec Peter Pollák Vám, našim čitateľom a divákom, prajú krásne Vianoce. Pýtali sme sa ich aj nato, ako budú tráviť najkrajšie sviatky v roku.