27.01.2023 SPRÁVY

Komunálne voľby v Bystranoch sú neplatné. Víťaz bol v tom čase právoplatne odsúdený.

Foto: TASR

Komunálne voľby v Bystranoch sú neplatné. Víťaz totiž bol v tom čase právoplatne odsúdený za úmyslený trestný čin.

Žalobca sa žalobou doručenou súdu 8. novembra 2022 domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb vo volebnom obvode Bystrany. Navrhol, aby súd rozhodol tak, že voľby starostu obce Bystrany konané dňa 29. októbra 2022 vyhlasuje za neplatné, píše sa vo vyhlásení Najvyššieho správneho súdu. 

Žalobcom bol kandidát na starostu obce František Žiga, ktorý sa umiestnil na druhom mieste s počtom 329 volebných hlasov. Na prvom mieste sa umiestnil žalovaný Gejza Kandráč s počtom 378 volebných hlasov. Žalobca vo volebnej žalobe poukázal na to, že žalovaný nespĺňa podmienky na výkon pasívneho volebného práva, keďže bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, pričom jeho odsúdenie nebolo zahladené.

"Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností, rešpektujúc princíp materiálneho chápania ochrany ústavnosti, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci namietanej nezákonnosti a neústavnosti volieb starostu obce Bystrany rozhodol tak, že vyhlásil voľby za neplatné, nakoľko vykonaným dokazovaním zistil, že v čase napádaných volieb, dňa 29. októbra 2022, žalovaný nespĺňal zákonom ustanovené podmienky pasívneho volebného práva, pretože bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho odsúdenie v tom čase ešte nebolo zahladené," uviedol Najvyšší správny súd SR.

Vo volebnej žalobe František Žiga c/a Gejza Kandráč rozhodol senát č. 11 v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Jana Hatalová, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa); členovia senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová, JUDr. Pavol Naď, Mgr. Michal Novotný, JUDr. Zuzana Šabová, PhD.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti.

Organizácie sa môžu uchádzať 150-tisícovú dotáciu. Financie sú určené na starostlivosť o deti z rómskych komunít vo veku od nula do šesť rokov. 

Showbiz

Exkluzívny záznam vystúpenia speváka Ricarda Kwieka na Gipsy Television.

Ricrado Kwiek, svetová hudobná hviezda rómskeho pôvodu, má za sebou fascinujúci príbeh. Narodený v Poľsku a so silnými rodinnými väzbami v Nemecku, kde jeho predkovia žili viac ako 50 rokov. Kwiek je viac než len spevák. Je to človek s hlbokými koreňmi a vášňou pre svoju kultúru.