27.01.2023 SPRÁVY

Komunálne voľby v Bystranoch sú neplatné. Víťaz bol v tom čase právoplatne odsúdený.

Foto: TASR

Komunálne voľby v Bystranoch sú neplatné. Víťaz totiž bol v tom čase právoplatne odsúdený za úmyslený trestný čin.

Žalobca sa žalobou doručenou súdu 8. novembra 2022 domáhal vydania rozhodnutia o neústavnosti a nezákonnosti volieb vo volebnom obvode Bystrany. Navrhol, aby súd rozhodol tak, že voľby starostu obce Bystrany konané dňa 29. októbra 2022 vyhlasuje za neplatné, píše sa vo vyhlásení Najvyššieho správneho súdu. 

Žalobcom bol kandidát na starostu obce František Žiga, ktorý sa umiestnil na druhom mieste s počtom 329 volebných hlasov. Na prvom mieste sa umiestnil žalovaný Gejza Kandráč s počtom 378 volebných hlasov. Žalobca vo volebnej žalobe poukázal na to, že žalovaný nespĺňa podmienky na výkon pasívneho volebného práva, keďže bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, pričom jeho odsúdenie nebolo zahladené.

"Vychádzajúc zo všetkých uvedených skutočností, rešpektujúc princíp materiálneho chápania ochrany ústavnosti, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci namietanej nezákonnosti a neústavnosti volieb starostu obce Bystrany rozhodol tak, že vyhlásil voľby za neplatné, nakoľko vykonaným dokazovaním zistil, že v čase napádaných volieb, dňa 29. októbra 2022, žalovaný nespĺňal zákonom ustanovené podmienky pasívneho volebného práva, pretože bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a jeho odsúdenie v tom čase ešte nebolo zahladené," uviedol Najvyšší správny súd SR.

Vo volebnej žalobe František Žiga c/a Gejza Kandráč rozhodol senát č. 11 v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Jana Hatalová, PhD. (sudkyňa spravodajkyňa); členovia senátu JUDr. Zdenka Reisenauerová, JUDr. Pavol Naď, Mgr. Michal Novotný, JUDr. Zuzana Šabová, PhD.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Biely dom podporuje úplný zákaz TikToku. Čo to znamená pre Slovensko?

Biely dom podporil návrh zákona, ktorý by v Spojených štátoch umožnil úplne zakázať čínsku aplikáciu TikTok na zdieľanie videí. Vyhlásil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.

Showbiz

Známe osobnosti vám prajú krásne Vianoce.

Známe osobnosti ako napríklad duo Mamuko Berci, pästiar František Tankó, speváčka Gitana, raper Boki či europoslancec Peter Pollák Vám, našim čitateľom a divákom, prajú krásne Vianoce. Pýtali sme sa ich aj nato, ako budú tráviť najkrajšie sviatky v roku.