02.02.2021 SPRÁVY

ERRC: Slovensko a ďalšie štyri krajiny zlyhávajú v ochrane záujmov rómskych detí.

Foto: Gipsy Television

Európske centrum pre práva Rómov zverejnilo v utorok správu o situácii rómskych detí v štátnej starostlivosti v piatich európskych krajinách vrátane Slovenska. Správa, ktorá sa týka aj Bulharska, Českej republiky, Moldavska a Rumunska, okrem iného poukázala na zlyhania pri riešení nadmerného zastúpenia rómskych detí v štátnej starostlivosti.

Výskum upozornil na potrebu okamžitých opatrení vlád a Európskej komisie v súvislosti s novým právnym rámcom EÚ pre Rómov na roky 2020 - 2030. Publikácia s názvom "Pošliapané životy: rómske deti v štátnej starostlivosti" uvádza, že pretrváva rozsiahla a diskriminačná inštitucionalizácia rómskych detí. Veľa rómskych rodín podľa nej nemá prístup k nástrojom sociálnej podpory a preventívne podporné opatrenia sú obmedzené alebo neexistujú, v dôsledku čoho často dochádza k odoberaniu rómskych detí rodičom. Výskum potvrdil, že v ústavnej starostlivosti o deti stále končí nadmerné množstvo rómskych detí.

Manažér ERRC pre advokáciu a verejné politiky, autor publikácie Bernard Rorke v správe upozornil, že sociálni pracovníci nemajú pravdu, keď tvrdia, že etnická príslušnosť nehrá žiadnu rolu pri rozhodovaní o odobratí rómskych detí z ich rodín. V Českej republike, kde Rómovia tvoria 2,2 percenta populácie, počet rómskych detí v štátnej starostlivosti predstavuje 30 až 60 percent. Podobná situácia je aj v ostatných skúmaných krajinách.

"Inštitucionalizácia má pre mladých ľudí zničujúce emočné a vývojové následky. Považujem za otrasné, že národné strategické rámce začleňovania Rómov túto otázku zanedbali. EK by mala tento do očí bijúci nedostatok napraviť," uviedol Rorke. Spresnil, že ďalekosiahle účinky inštitucionálnej výchovy na rómske deti boli zrejmé naprieč všetkými krajinami. Najväčší vplyv mali na deti, ktoré boli umiestnené do dojčenských ústavov v útlom veku. Upozornil, že šance na znovuzjednotenie detí s ich rodinami klesajú s každým rokom pobytu v inštitucionálnej starostlivosti, rovnako ako aj ich šance na adopciu.

Správa ERRC ďalej poukázala na to, že aj keď legislatíva zakazuje umiestňovanie detí do inštitucionálnej starostlivosti z dôvodu chudoby, zlé podmienky bývania a detská chudoba zostávajú najčastejšími dôvodmi odoberania rómskych detí ich rodinám. ERRC okrem iného odporúča EK, aby prehodnotila súčasnú stratégiu EÚ pre Rómov na roky 2020 – 2030 tak, aby obsahovala komplexnejší prístup zameraný na rómske deti.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Pandémia zasiahla deti aj finančne. Štvrtina prišla o časť alebo o celé vreckové.

Prebiehajúca pandémia ochorenia COVID-19 má veľmi negatívne dopady na vzdelávanie detí, a to nie len na jednotlivých predmetoch v škole, ale aj na finančné vzdelávanie v domácnosti. 

Showbiz

Aven Romale! Odkazujú umelci pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.

Nikto nemôže poprieť, že ich temperament a cit pre umenie je ďaleko inde ako pri niektorých umelcoch. A práve na počesť Medzinárodného sviatku Rómov sa spojili mená ako Igor Kmeťo ml., Igor Kmeťo starší , Monika Bagárová, jej sestra Natalia, raper Kelso a Jan Bendig v skladbe "Aven Romale".