Slovensko, 18.11.2016 SPRÁVY

DOTÁCIE 2017: Menšiny sa môžu uchádzať o dotácie na kultúrne podujatia.

ilustračné foto

Úrad vlády v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny spustil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.

O podporu štátu v celkovej výške 4 a pol milióna eur sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, registrované cirkvi, obce a mestá, rozpočtové či príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí. Na rok 2017 vyčlenila vláda o viac ako 600 000 eur viac ako v minulom roku, čo sa odzrkadlilo aj na vyšších alokáciách pre všetkých 13 národnostných menšín. 

"Oproti minulému roku sa podmienky poskytovania dotácii výrazne nemenili, no v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom úrad splnomocnenca mnohé pripomienky a požiadavky zo strany národnostných organizácií a členov výboru zapracoval do zverejnenej výzvy," uviedol Úrad vlády vo svojom vyhlásení.

Tieto doklady už organizácie nemusia predkladať!

Žiadateľ o dotáciu už nemusí predkladať originál čestného vyhlásenia garanta o participácii na projekte. V rámci rozpočtovej položky - úhrada výdavkov na poštovné sa zvýšila zo sumy pridelenej dotácie z pôvodných 5 % na 10 %. Navýšila sa aj položka - úhrada výdavkov spojených so stravou a občerstvením pre priamych účastníkov podujatia z akceptovateľnej výšky najviac 10 % na 15 % zo sumy pridelenej dotácie.

Rozšírila sa možnosť žiadať o poskytnutie dotácie aj na vstupenky na celý okruh vzdelávacích aktivít, nielen pri kultúrno-vzdelávacích táboroch pre deti. Prijímateľ dotácie už nemusí posielať pozvánku alebo oznámenie o realizácii projektu minimálne 2 týždne pred akciou, ale ponovom tak stačí urobiť už len týždeň pred podporeným podujatím. Prijímateľ dotácie po novom bude povinný poslať Úradu splnomocnenca už iba jeden kus knižnej publikácie a jeden výtlačok periodika.

"Žiadosti je možné podávať do 16. januára 2017 prostredníctvom elektronického dotačného systému a poštou na adresu úradu vlády. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zároveň intenzívne pracuje na tom, aby v čo najkratšom termíne bol spustený aj elektronický dotačný systém," informoval Úrad vlády.

Pozrite si výzvu TU

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Andrej Kiska nám ukázal modely, ktoré navrhli aj rómski dizajnéri a ušili rómske krajčírky.

Bývalý prezident SR Andrej Kiska vytvoril filantropický projekt, ktorý ponúka pohľad na fascinujúcu kolekciu odevov, ale umožňuje aj pomôcť zmeniť osud ľudí, ktorí žijú v osadách.

Showbiz

Druhá séria obľúbeného seriálu Iveta je nakrútená. Alžbeta Ferencová dostáva ponuky.

Pred tromi týždňami padla posledná klapka pri nakrúcaní 2. série najsledovanejšieho jojkárskeho seriálu roka 2023. Iveta sa už čoskoro objaví opäť na televíznych obrazovkách.