Slovensko, 18.11.2016 SPRÁVY

DOTÁCIE 2017: Menšiny sa môžu uchádzať o dotácie na kultúrne podujatia.

ilustračné foto

Úrad vlády v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny spustil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.

O podporu štátu v celkovej výške 4 a pol milióna eur sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, registrované cirkvi, obce a mestá, rozpočtové či príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obcí. Na rok 2017 vyčlenila vláda o viac ako 600 000 eur viac ako v minulom roku, čo sa odzrkadlilo aj na vyšších alokáciách pre všetkých 13 národnostných menšín. 

"Oproti minulému roku sa podmienky poskytovania dotácii výrazne nemenili, no v snahe vyjsť v ústrety žiadateľom úrad splnomocnenca mnohé pripomienky a požiadavky zo strany národnostných organizácií a členov výboru zapracoval do zverejnenej výzvy," uviedol Úrad vlády vo svojom vyhlásení.

Tieto doklady už organizácie nemusia predkladať!

Žiadateľ o dotáciu už nemusí predkladať originál čestného vyhlásenia garanta o participácii na projekte. V rámci rozpočtovej položky - úhrada výdavkov na poštovné sa zvýšila zo sumy pridelenej dotácie z pôvodných 5 % na 10 %. Navýšila sa aj položka - úhrada výdavkov spojených so stravou a občerstvením pre priamych účastníkov podujatia z akceptovateľnej výšky najviac 10 % na 15 % zo sumy pridelenej dotácie.

Rozšírila sa možnosť žiadať o poskytnutie dotácie aj na vstupenky na celý okruh vzdelávacích aktivít, nielen pri kultúrno-vzdelávacích táboroch pre deti. Prijímateľ dotácie už nemusí posielať pozvánku alebo oznámenie o realizácii projektu minimálne 2 týždne pred akciou, ale ponovom tak stačí urobiť už len týždeň pred podporeným podujatím. Prijímateľ dotácie po novom bude povinný poslať Úradu splnomocnenca už iba jeden kus knižnej publikácie a jeden výtlačok periodika.

"Žiadosti je možné podávať do 16. januára 2017 prostredníctvom elektronického dotačného systému a poštou na adresu úradu vlády. Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zároveň intenzívne pracuje na tom, aby v čo najkratšom termíne bol spustený aj elektronický dotačný systém," informoval Úrad vlády.

Pozrite si výzvu TU

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

VIDEO: Kiki zbiera v Anglicku ocenenia. Futbalový talent pochádza z Bracoviec.

Oliver Anthony Tatár má sedem rokov, no už je členom futbalovej akadémie v Norwich City, kde ho označujú za veľký talent. Na svoj vek je totiž veľmi technicky a rýchlostne zdatný.

Showbiz

Kapelu Gipsy Culy oklamali. V NItre ju nevyplatili.

Kapela Gipsy Culy má ťažké srdce na obyvateľku mesta Nitra, ktorá ich údajne oklamala. Hudobníci totiž prišli odohrať krstiny, no žena ich vraj vopred odmietla vyplatiť.