DETVA: Projekt Stop nude má spájať deti z rôzneho sociálneho prostredia

ilustračné foto TASR

Detva 14. januára 2011 (TASR) - Grant vo výške 3015 eur na projekt Stop nude pomohlo Mestu Detva získať Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie. Grant z Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) pokryje vyše 72 % z celkových nákladov.

Projekt predkladaný Združením občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva Aktívne mesto je určený pre skupiny mladých ľudí pochádzajúcich z rôzneho sociálneho prostredia. Skupiny detí zo základnej školy, špeciálnej základnej školy a detského domova sa budú prostredníctvom najrozličnejších aktivít vzájomne spoznávať a hľadať spoločné záujmy.


Stretnú sa tak napríklad deti pochádzajúce z okrajovej rómskej komunity, deti väčšinového obyvateľstva a deti z detského domova. V projekte budú nápomocní rómski rodičia a mládež väčšinového obyvateľstva zo stredných a vysokých škôl, ktorí na báze dobrovoľníctva pomôžu pri realizácii jednotlivých aktivít. Projekt sa realizuje od začiatku tohto roku do 31. augusta 2011. Výstupom budú deti predškolského veku, plnohodnotne pripravené do školských lavíc. Vytvorené pozitívne vzťahy a väzby medzi sociálne znevýhodnenými skupinami detí školského veku s deťmi väčšinového obyvateľstva otvoria ďalšie možnosti ich vzájomnej spolupráce.


Projekt si kladie za cieľ zabezpečiť osvojenie si základných sociálnych a životných zručností u detí, ktoré nenavštevujú materskú školu. Predpokladá ľahšie začlenenie do školského kolektívu a následné prispôsobenie sa jeho systému, čo je veľmi dôležité pre fungovanie celej školskej dochádzky. Servisné centrum pre mikroregión Podpoľanie je pilotný systém koordinácie samospráv pre získavanie verejných financií. Poskytuje prehľadnú, účelnú a efektívnu koordináciu finančnej pomoci pre obce a mestá mikroregiónu Podpoľanie z fondov EÚ a SR. Pomoc poskytuje formou informačného servisu, prípravou a realizáciou projektov pre rozvoj vidieka na lokálnej a regionálnej úrovni.

 

Servisné centrum bolo podporené grantom z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 480.185 eur a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 84.739 eur. Servisné centrum je výkonnou zložkou Koordinačného združenia obcí Mikroregiónu Podpoľanie.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

V Humennom sa uskutočnil Deň rómskej kultúry.

Predstaviť kultúru rómskeho etnika ako súčasť bohatého kultúrneho dedičstva regiónu horného Zemplína bol jedným z cieľov multižánrového podujatia Stretnutie kultúr v múzeu - Deň rómskej kultúry.

Showbiz

VIDEO: Igor Kmeťo ml. prehovoril. Prekonal som koronavírus!

Igor Kmeťo ml. mal pozitívny test na Covid-19. Na infekčnom oddelení na bratislavských Kramároch bol hospitalizovaný 8 dní, 11 dní mal vysoké teploty.