BREZNO: Pre sťahovanie špeciálnej školy bude zrejme prvé dni riaditeľské voľno

ilustračné foto TASR/František Iván

Brezno 31. augusta 2010 (TASR) - Žiaci troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta začnú školský rok podľa plánu, a teda 2. septembra. Špeciálna základná škola v Brezne síce rok 2. septembra začne tiež, na nasledujúci vyučovací týždeň však chce jej riaditeľka Miroslava Piliarová udeliť pre sťahovanie do nových priestorov riaditeľské voľno.

Škola sa má sťahovať do budovy, ktorá patrila Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Jej predaj škole za euro odsúhlasili poslanci na zasadnutí kraja 18. júna. Ako pokračovala Piliarová, v budove na Mládežníckej ulici so samotnými stavebnými úpravami začali len pred dvoma týždňami. "Úpravy sa týkali len rozdelenia tried sadrokartónovými priečkami, umiestnenia umývadiel v triedach, vymaľovania niektorých tried podľa poskytnutých financií od zriaďovateľa - Krajský školský úrad (KŠÚ) Banská Bystrica." Piliarová pokračovala, že žiaci zatiaľ výdajňu stravy nemajú, tú chcú podľa finančnej situácie zriadiť postupne. Priestory tunajšej jedálne totiž použijú na výučbu, keďže nemajú dostatok tried. Deti sa budú stravovať buď v školskej jedálni Základnej školy na Mazorníku alebo prostredníctvom stravovacích balíčkov.

Riaditeľka chcela okrem získania novej budovy ponechať v prenájme od mesta Brezna pre nedostatok priestorov na výučbu žiakov aj jednu z budov, v ktorých sídlili doteraz. Vzhľadom na nedostatok financií sa to však nepodarilo. Nemohli tak prijať všetkých žiakov, ktorým návštevu školy odporučilo centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. "Ide o 17 žiakov." Školu bude v tomto roku navštevovať 235 detí, z toho v prípravnom a 1. ročníku ich bude osem. Piliarová k samotnej výučbe dodala, že realizujú projekt podporený z Európskej únie (EÚ) Deti vetra putujú za slnkom. Je zameraný na rómskych žiakov a od septembra sa budú v rámci neho realizovať kurzy zamerané na rozvoj hudobného a výtvarného talentu, zručností žiakov, ako aj rozvoj ich kľúčových kompetencií podľa nového školského vzdelávacieho programu. "Na samotnú realizáciu sme získali viac ako 186.000 eur," dodala Piliarová.

Ako informovala vedúca kancelárie primátora Brezna Dana Kmeťová, pokiaľ ide o spomínané základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v jednej z nich prebieha rekonštrukcia, a to na Základnej škole s materskou školou Pionierska 2. Po jej ukončení pribudnú pre žiakov štyri triedy a dve odborné učebne. Tento rok sem nastúpi 114 prvákov, celkovo školu bude navštevovať 828 žiakov. Na Základnej škole s materskou školou Karola Rapoša budú mať tento rok 553 žiakov, z toho 43 prvákov. Základná škola s materskou školou MPČĽ privíta tento rok 40 prvákov, do lavíc tu celkovo zasadne 296 detí. Na spomínanej škole Karola Rapoša plánujú podľa riaditeľky Danky Jarabovej pokračovať v projekte EÚ - premena tradičnej školy na modernú. V rámci neho sa zamerali na inováciu školského vzdelávacieho programu pri predmetoch ako matematika, fyzika či chémia na 2. stupni. "Ide o zážitkové a projektové vyučovanie týchto predmetov," povedala riaditeľka. Žiaci sa teda môžu tešiť na "tvorivú matematiku" či "fyziku okolo nás".

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Muž na pumpe odsával benzín z nádrže s vysávačom, spôsobil výbuch.

Vodič auta, ktorý v sobotu večer na čerpacej stanici v nemeckom meste Witten namiesto nafty omylom natankoval benzín, sa pokúsil túto chybu napraviť použitím vysávača, čím však spôsobil výbuch.

Showbiz

Deško Band z Košíc avizuje nový album. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na videoklip.

Obľúbená košická kapela Deško Band avizuje vydanie nového albumu. Termín zatiaľ nezverejnila.