SPLNOMOCNENEC: Zo 154 plánovaných aktivít na integráciu Rómov sa vlani plnilo len 85.


ilustračné foto/Gipsy Television

Zo 154 aktivít a opatrení, ktoré mali byť v roku 2018 realizované v rámci integrácie Rómov, bolo 85 splnených, respektíve sa priebežne plnilo, vo fáze prípravy bolo 54 opatrení a 15 aktivít sa neplnilo.

Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Bilanciu za rok 2018 predložilo Ministerstvo vnútra do medzirezortného pripomienkového konania.

Dokument monitoruje plnenie opatrení a aktivít akčných plánov stratégie za rok 2018 v oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, finančné začlenenie, nediskriminácia a prístupy smerom k väčšinovej spoločnosti.

„Objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v spomínaných oblastiach v roku 2018 predstavoval sumu 118.027.101,53 eura, pričom ide o peniaze zo štátneho rozpočtu i prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),“ ozrejmila ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). 
Celková alokácia v rámci jednotlivých rezortov zodpovedných za plnenie aktivít a opatrení predstavovala na rok 2018 sumu 149.056.449,03 eura. Viac ako polovica čerpaných prostriedkov, 75 miliónov eur, smerovala do oblasti podpory zamestnanosti, viac ako 30 miliónov eur podporilo aktivity v oblasti vzdelávania.

Dokument spomína aj prostriedky, ktoré v súvislosti s finančným zabezpečením plnenia stratégie poskytol rezort vnútra prostredníctvom svojich dotácií.

Pomohli realizovať aktivity v siedmich tematických oblastiach, okrem iného pri zabezpečovaní technickej vybavenosti v osídleniach, podpore vzdelávania a výchovy, podpore zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce či vyrovnania vlastníckych vzťahov k obydliam a pozemkom. „Podporených bolo celkovo 43 projektov v celkovej výške dotácií 300.519,01 eura,“ spresnila Saková.Neprehliadnite

Turistické lokality zveľaďuje takmer 400 rómskych dobrovoľníkov.
DOBŠINÁ: V lokalite Dedičná žije 700 Rómov, z nich 500 má priezvisko Kotlár.
Ústavný súd priznal odškodnenie Rómom, ktorí sa 13 rokov súdia pre diskrimináciu.
Polícia tvrdí, že zásah v košickej Šaci bol zákonný a adekvátny. Reagoval aj premiér Pellegrini.
banner