SOCIÁLNE: Rómovia sú zamestnateľní, treba ich pripraviť na pracovný trh.


ilustračné foto

Vzdelávanie Rómov od predškolského veku je dôležitá oblasť aj z pohľadu riešenia problematiky pracovného trhu na Slovensku. Aj Rómovia z osád sú zamestnateľní, len ich treba pripraviť na pracovný trh a mať s nimi istý čas trpezlivosť. Zhodli sa na tom účastníci panelovej diskusie v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici Univerzity Komenského.

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Léonzi pre TASR povedal, že iniciatíva zorganizovať panel vzišla z prostredia francúzskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá bola v kontakte s jednou z mimovládnych organizácii venujúcej sa práci a zamestnávaniu Rómov. Keďže spolupráca francúzskych aj slovenských podnikov v danej oblasti priniesla dobré skúsenosti, veľvyslanectvo sa s nimi chcelo podeliť. "Išlo teda o iniciatívu občianskej spoločnosti a podnikovej sféry, v blízkosti ktorej veľvyslanectvo chcelo byť a malo záujem predstaviť ju vo väčšom rozsahu," vysvetlil Léonzi.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz považuje za dôležité, že "štát sa vrátil do celej problematiky zamestnanosti Rómov a nenecháva to len na otvorený trh". Podľa splnomocnenca "v školstve, v zamestnávaní a iných sférach už netreba skúšať veľmi nové veci, treba robiť to, čo vieme, že funguje". Zdôraznil, že je potrebné dostať rómske deti do škôlok, potom pracovať s nimi v základných školách tak, aby sa dostali do stredných, aj stredných odborných škôl, aby z nich raz vyrástli zamestnateľní ľudia.

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš po skončení panelu konštatoval: "Myslím si, že dnešná debata ukázala, že zamestnávatelia uprednostňujú to, čo nazývajú flexibilitu. To znamená, veľmi rýchlo potrebujeme toho človeka, teraz ho potrebujeme, okamžite a potom, keď ho nebudeme potrebovať, ho zase dáme niekam bokom." Ondruš ďalej zdôraznil, že ak sa z Róma má stať kvalitný zamestnanec, čo platí o každom dlhodobo nezamestnanom, tak príprava takého človeka na pracovný trh si vyžaduje istý čas.

Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity a predstaviteľ jednej z mimovládnych organizácii zaoberajúcich sa prácou s marginalizovanou komunitou Peter Pollák poukázal na paradox, keď na jednej strane máme voľné pracovné miesta, na druhej strane nezamestnaných Rómov.

"My sa snažíme dostať týchto ľudí na pracovný trh cez asistované zamestnávanie. Vyhľadávame v osadách ľudí ochotných pracovať, nájdeme im zamestnávateľa, ktorý ich chce zamestnať a asistujeme pri príprave týchto ľudí na pracovný trh. Asistujeme týmto ľuďom aj počas pracovného pohovoru, ponúkame im pomocnú ruku počas úvodných týždňoch a mesiacoch pri vstupe na pracovný trh," dodal Pollák s tým, že ak sa Rómovi z osady podarí zamestnať, má to kladný vplyv aj na ďalších ľudí v osade.Neprehliadnite

LOMNIČKA: Prvou ženou obce je už 8 rokov bývalá upratovačka.
VIDEO: Táto speváčka sa pochválila prsteňom za 80 tisíc!
VIDEO: Gypsy Jazz Festival má za sebou úspešný 7. ročník.
VIDEO: Gipsy Television začala opäť vysielať správy Hiri.
banner