Slovensko vymanilo z rizika chudoby a sociálneho vylúčenia už 161 tisíc ľudí.


foto AP/Esteban Felix

Slovensko si predsavzalo do roku 2020 vymaniť najmenej 170.000 ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Takýto národný cieľ je v súčasnosti naplnený už na 95 percent. 

V návrhu aktualizovanej Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorú v stredu prerokuje vláda, to uvádza minister práce Ján Richter.

Z posledného zisťovania je podľa Richtera zrejmé, že sa podarilo z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia vymaniť 161.000 ľudí. Na druhej strane Slovensko bojuje s veľmi vyhranenými formami chudoby a sociálneho vylúčenia v prípade niektorých skupín a jednotlivcov, s veľkými regionálnymi disparitami a štrukturálnymi problémami na trhu práce, dopĺňa.

Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku pod priemerom EÚ. V roku 2016 dosiahla úroveň 18,1 percenta, pričom priemerná hodnota za celú EÚ v roku 2015 predstavovala 23,8 percenta.

Ministri rozhodnú aj o prijatí opatrení na zabezpečenie šiestej pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Uskutoční sa v roku 2018. Výbor pravidelne preveruje zaobchádzanie s osobami zbavenými slobody v zmluvných štátoch s cieľom posilniť v prípade potreby ochranu ľudských práv a ich základných slobôd.

Slovensko má dlhodobo problém s niektorými odporúčaniami výboru. Výhrady k navštíveným zložkám polície a väzenským ústavom konštatovala delegácia aj v správe o poslednej návšteve z roku 2013.
Neprehliadnite

ŠKOLSTVO: VÚDPaP má novú šéfku, je ňou Janette Motlová.
KOŠICE: Divadlo Romathan uvádza v premiére tragikomédiu Očistec.
KECEROVCE: Šikovní študenti si prevzali výučné listy SOŠ technickej.
TALIANSKO: Minister vnútra Salvini pobúril verejnosť plánom na sčítanie Rómov.
banner
banner