Pripravujú sa akčné plány na komplexné riešenie problémov Luníka IX.


ilustračné foto TASR

Včasné riešenie problémov na neslávne známom sídlisku Luník IX je témou workshopu, ktorý sa v stredu koná v Košiciach. V rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX ho organizuje organizácia ETP Slovensko v spolupráci s mestom Košice a mestskou časťou Luník IX.

"Cieľom v poradí piateho workshopu je spoločne dopracovať Koncepciu a akčné plány komplexného riešenia situácie na Luníku IX do takej podoby, aby boli v čo najkratšom čase predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Košice a príslušným ministerstvám," informovala Beáta Hybáčková z ETP Slovensko.

Dlhodobým zámerom ETP je podľa nej prispieť k skvalitneniu života obyvateľov tohto zanedbávaného sídliska, na ktorom žije viac ako 3500 sociálne vylúčených ľudí, cestou aktivizácie obyvateľov, svojpomocnej výstavby rodinných domov, vďaka ktorej stavebníci získajú aj potrebné zručnosti pre budúce profesionálne uplatnenie, a vzdelávacími aktivitami pre deti i dospelých.

Na pracovnom seminári sa zúčastňujú zástupcovia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, mesta Košice, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach a ďalších organizácií. Snahou je podľa Hybáčkovej prispieť k tomu, aby sa Luník IX stal sídliskom ako ktorékoľvek iné, aby si jeho obyvatelia našli a udržali prácu a aby mládež po úspešnom ukončení základnej školy pokračovala v ďalšom vzdelávaní.

Komplexným programom riešení chce ETP Slovensko pomôcť obyvateľom Luníka IX vytvárať fungujúcu sebestačnú komunitu, ktorá dokáže efektívne riešiť mnohé a roky neriešené problémy, a najmä budovať pevné väzby a priateľstvá s aktívnymi ľuďmi z celého Slovenska.Neprehliadnite

GYPSY FEST: Takto vyzeral otvárací koncert najväčšieho rómskeho festivalu na Slovensku.
VIDEO: Film čierna mačka, biely korúc má 20 rokov.
Päťnásobný majster Európy Cibuľa dnes mieša maltu a farby.
VIDEO: Vrahovia Róma z Trebišova dostali doživotie.