Na Slovensku nie je ani jedna škola, ktorá by vyučovala predmety v rómskom jazyku.


ilustračné foto

Kým maďarská menšina má školy, ktoré vyučujú všetky predmety v maďarčine, Rómovia také vzdelávacie inštitúcie nemajú. Zisťovali sme prečo je tomu tak.

Na Slovensku existuje osem škôl, ktoré v rámci vzdelávacieho systému umožňujú žiakom a študentom vzdelávať sa len v predmete rómsky jazyk. 

Ide o Súkromnú spojenú školu v Kremnici, Súkromnú základnú školu v Košiciach, Osemročné súkromné gymnázium Zefyrina Jiméneza Mallu v Kremnici, o Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote.

Rómsky jazyk môžu študovať aj na Súkromnej strednej odbornej škole v Kežmarku či na Ústave rómskych európskych štúdií v Banskej Bystrici. V metropole východného Slovenska výučbu rómskeho jazyka umožňujú dve stredné školy a to Súkromná pedagogická a sociálna akadémia a Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium.Predmet rómsky jazyk celkovo študuje, podľa údajov Centra vedecko technických informácií, ktoré patrí pod rezort školstva, 472 študentov. „Na Slovensku nemáme žiadnu základnú ani strednú školu, kde by bol vyučovací jazyk školy rómsky," uviedla pre Gipsy Television hovorkyňa centra Eva Vašková.

Rodičia nemajú záujem o to, aby sa ich deti vzdelávali v rómskom jazyku!

Ministerstvo školstva tvrdí, že vytvorilo podmienky na vzdelávanie detí a žiakov v ich  materinskom jazyku. Od januára tohto roka napríklad zvýšilo finančný príspevok pre školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským zo 108 na 113%.

"Zaviedol sa aj nový normatív na žiaka učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny podľa rámcového učebného plánu pre základné školy s vyučovaním jazykom národnostnej menšiny," uviedol pre Gipsy Television Odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

Oslovili sme aj niektorých prevádzkovateľov spomínaných škôl. Oficiálne sa vyjadriť odmietli. Mimo záznam nám však uviedli, že celý vyučovací proces v rómskom jazyku neposkytujú preto, lebo rodičia detí o to záujem nemajú. S týmto názorom sa stotožňuje aj ministerstvo školstva. 

"Ministerstvo školstva neobdržalo žiadosť o zaradenie do siete škôl, t.j.  zaradenie školy s vyučovacím jazykom rómskym. Z uvedeného vyplýva, že zriaďovatelia nemajú záujem o takúto školu, pretože zákonní zástupcovia detí o takéto vzdelávanie, t.j. viacero predmetov vyučovať v rómskom jazyku, nemajú záujem," uviedol rezort školstva pre Gipsy Television.

Na vzdelávanie v rómčine nie sme pripravení!

Aj keď Rómovia sú druhou najpočetnejšou menšinou na Slovensku, dodnes nemajú v porovnaní s maďarskou menšinou dostatočný počet odborných učebníc v rómskom jazyku.

Štátny pedagogický ústav doteraz vydal, aj to vďaka eurofondom, len čítanku, pracovný zošit, slovník pre učiteľov prvého stupňa základnej školy, rozprávky, učebnicu vrátane pracovného zošita s názvom Amari Romaňi čhib a dejepisnú čítanku.

Otázne je aj to, či na Slovensku máme dostatok kvalifikovaných pedagógov, ktorí by zvládli vyučovať rôzne odborné predmety v rómčine.Neprehliadnite

VIDEO: Čašník si splnil sen. Na oslavu pozval známe osobnosti!
VIDEO: Film Ľoľi paradička je o zbližovaní a tolerancii, tvrdí jeho režisér.
A. Ravasz tvrdí, že Most-Híd nemôže predbežné výsledky hodnotiť pozitívne.
Andrej Kiska odovzdal palác novej prezidentke SR Zuzane Čaputovej
banner