MOLDAVA: Stále trvajú na riadnom vyšetrení zásahu polície spred štyroch rokov.


ilustračné foto

Od policajného zásahu v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou uplynú 19. júna štyri roky. Ako uviedol v tlačovej správe právnik z Európskeho centra pre práva Rómov Michal Zálešák, nad ústavnosťou a adekvátnosťou zásahu stále visí výkričník i otáznik.

„Do dnešného dňa nie je postup policajtov, ktorí spôsobili obyvateľom Budulovskej škody na zdraví a majetku, náležite a účinne vyšetrený. Naopak, policajný zbor zjavne nezaháľa pokiaľ ide o ďalšie postihovanie moldavských Rómov. V období december 2016 – marec 2017 totiž dostali viacerí poškodení predvolania na výsluchy z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu krivej výpovede, krivého obvinenia a krivej prísahy. Proti jednej osobe už malo byť dokonca vznesené obvinenie,“ uviedol Zálešák.

„V apríli a júli 2016 podali niektorí z poškodených dve ústavné sťažnosti na Ústavný súd SR, predmetom ktorých je porušenie zákazu mučenia a podrobovania krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života, práva na nedotknuteľnosť obydlia, práva na účinný opravný prostriedok, zákazu diskriminácie,“ hovorí právny zástupca Stanislav Jakubčík. Dodal, že Ústavný súd vo veci podaných ústavných sťažností dosiaľ nekonal.

„Vyšetrovanie tohto prípadu sprevádza už od počiatku množstvo pochybení, ktoré znamenajú rozpor s medzinárodnými záväzkami SR, predovšetkým Európskym dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Veríme, že ich Ústavný súd pri rozhodovaní vezme do úvahy. V opačnom prípade neostane poškodeným nič iné ako sa obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva.“ uviedol Michal Zálešák, právnik Európskeho centra pre práva Rómov.

„Z obetí sa stávajú dokonca vinníci. Tí, ktorým bolo ublížené, nielenže nedostali satisfakciu, ale sú vystavení ďalšiemu šikanovaniu,“ hovorí riaditeľka neziskovej organizácie ETP Slovensko Slávka Mačáková na margo skutočnosti, že viacerí poškodení dostali predvolania na vypočutie z dôvodu podozrenia, že údajne mali spáchať trestné činy krivej výpovede, krivého obvinenia a krivej prísahy.

„Do dnešného dňa nie je postup policajtov náležite vyšetrený. Tento prípad sa netýka len zbitých Rómov v osade, to sa týka nás všetkých. Takýto postup zo strany polície a prokuratúry posilňuje nedôveru ľudí vo vymožiteľnosť práva, v potrestanie vinníkov.“ zdôraznila Lýdia Šuchová z Equity. Ako uviedol Zálešák, zástupcovia poškodených naďalej trvajú na riadnom vyšetrení tejto veci a na potrestaní skutočných vinníkov, ktorí pošliapali ľudskú dôstojnosť ľudí z Moldavy nad Bodvou.



Preskočiť reklamu


Neprehliadnite

Jednorazový štátny sviatok na výročie vzniku ČSR tripartita nepodporila
Trnava: Na Nádvorí ožil rómsky magický realizmus v podaní Viktora Horjána.
ECRI upozornila Chorvátov na nenávistné prejavy voči Srbom, Rómom a LGBT.
ŽILINA: Poslanci ŽSK zriadili nadáciu na podporu rodiny.
banner
banner