Moldava nad Bodvou plánuje zaviesť systém prestupného bývania.


Ilustračné foto TASR

Mesto Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie chce zaviesť systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania. Schválili to poslanci mestského zastupiteľstva na poslednom zasadnutí.

Mestské zastupiteľstvo zároveň odobrilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciou bytoviek na Ulici Československej armády. „Rozhodli sme sa pustiť sa do tohto, lebo už dozrel čas. Je to potreba a vôľa obyvateľov mesta, len doteraz sme na to nemali dostatok finančných zdrojov. Ak projekt vyjde, postupne zrevitalizujeme aj túto časť mesta, ktorá je v úzkom prepojení na sieť štyroch obchodných domov, už sú schválené aj ďalšie. Do budúcna tam musíme riešiť i dopravu odbočovacími pruhmi,“ uviedol primátor Slavomír Borovský.

V prípade úspechu pri podaní žiadosti z Operačného programu Ľudské zdroje by sa s cieľom prestupného bývania mali zrekonštruovať dve bytovky na Ulici Československej armády, ktoré sú v zlom stave. Celkové predpokladané náklady predstavujú sumu 675.500 eur, z toho 150.000 eur na neoprávnené výdavky, a spolufinancovanie by znášalo mesto.Podľa radnice je realizácia projektu pokračovaním a napĺňaním sociálnej politiky mesta v oblasti práce s marginalizovanými obyvateľmi a je veľmi žiadaným riešením tejto lokality, kde žije približne 450 Rómov.Systém prestupného bývania je určený pre marginalizovaných obyvateľov - nielen pre Rómov, ale aj pre ľudí v tiesni, zdravotne znevýhodnených alebo sociálne vylúčených. Základom tohto systému je to, že sám účastník musí chcieť zmeniť svoje životné podmienky a musí dodržiavať prísne pravidlá na to, aby sa postupne začlenil do väčšinovej komunity. Na to slúži prepracovaný trojstupňový systém s množstvom diferencovaných opatrení - od povinného kreditného platenia za energie, cez dodržiavanie domového poriadku, plnenie povinností v školskej dochádzke detí, úhrada všetkých poplatkov a podobne, pripomína radnica s tým, že jednotlivé stupne sú sprevádzané sociálnou prácou s cieľom naučiť členov domácnosti samostatne bývať.

Výstupom projektu je dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania na uvedenej ulici. Tretím stupňom by mali byť bytové domy na uliciach Nová a Československej armády - teda riadni nájomníci v mestských bytoch.

Moldava nad Bodvou má takmer 10.400 obyvateľov, prevažne v jej štyroch lokalitách žije okolo 2500 Rómov.Neprehliadnite

Toto sú najhľadanejšie Rómky v Európe.
VIDEO: Róm bol v anglickom väzení omylom polroka! Vyplatili mu odškodné.
VIDEO: Pozrite si správy Hiri - prehľad najzaujímavejších tém.
VIDEO: Polícia objasnila bitku v Malackách.
banner