J. RICHTER: Výrobky a služby zo sociálnych podnikov budú mať nižšiu sadzbu DPH.


Vladny kabinet na svojom zasadnutí dnes schválil návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý pripravil Richterov rezort. Účinnosť by mal nadobudnúť od mája tohto roku. 

Jan Richter o novom zakone o socialnych podnikoch

Nový zákon o sociálnych podnikoch je pre ministra práce Jána Richtera dlho očakávaným materiálom. "Pretože si myslím, že je to reálny prostriedok, ako riešiť regionálne rozdiely," zdôraznil šéf rezortu práce po stredajšom rokovaní vlády.

Kabinet na svojom zasadnutí schválil návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý pripravil Richterov rezort. Účinnosť by mal nadobudnúť od mája tohto roku. Podľa ministra sa pritom počas výjazdových rokovaní vlády v okresoch s najvyššou nezamestnanosťou ukázala potreba vytvorenia viac ako 60 nových sociálnych podnikov podľa nového zákona. 

"Očakávame, že v prvom rade dáme priestor pre dlhodobo evidovaných nezamestnaných, ktorí by sa mali uplatniť ako noví zamestnanci, prípadne aj zdravotne ťažko postihnutí," opísal Richter

Z Európskeho sociálneho fondu je zároveň podľa neho pripravených 120 miliónov eur vo forme priamej a nepriamej pomoci pre takéto podniky. Priama pomoc by mala spočívať v konkrétnych projektoch, napríklad na výbavu jednotlivých podnikov. Nepriama pomoc by mala byť v podobe pôžičiek, čiže ide o návratnú formu podpory. "Presne sme určili podmienky, za ktorých je možné požiadať o jednotlivé typy pomoci," dodal Richter.

Nový zákon teda podľa neho po prvý raz jasne pomenúva pravidlá, ktoré súvisia s fungovaním sociálnych podnikov. Uplatňuje sa podľa rezortu práce istá pozitívna diskriminácia pre tieto podniky, napríklad v prípade verejného obstarávania. Pre sociálne podniky však platia aj pravidlá, ktoré súvisia s ich ziskovosťou. Napríklad, ako môžu rozdeliť zisk. 

"Som veľmi rád, že sa mi na poslednú chvíľu podarilo vyrokovať s ministerstvom financií, že výrobky a služby, ktoré pôjdu zo sociálnych podnikov, budú riešené nižšou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH)," dodal minister.

Richter tak očakáva, že v priebehu roka by sa mohla táto oblasť rozvinúť v maximálnej miere. "Ideme zriaďovať aj takzvané metodicko-poradenské strediská, ktoré budú v maximálnej miere vychádzať v ústrety akýmkoľvek obciam, mestám, prípadne neverejným zriaďovateľom takýchto podnikov, aby mali dostatok informácií a vedeli v litere zákona postupovať pri vytváraní sociálnych podnikov," vysvetlil. Neprehliadnite

GYPSY FEST: Takto vyzeral otvárací koncert najväčšieho rómskeho festivalu na Slovensku.
VIDEO: Film čierna mačka, biely korúc má 20 rokov.
Päťnásobný majster Európy Cibuľa dnes mieša maltu a farby.
VIDEO: Vrahovia Róma z Trebišova dostali doživotie.