Správy

TREBIŠOV: Na Slovensko prídu rómski umelci z 11 krajín sveta.

Obrázok Bratislava 10. júla 2010 (Gipsy Television) Občianske združenie Roma Production organizuje 18. - 24. júla 2010 v Trebišove svetový rómsky multikultúrny festival "International Gypsy Fest." Tretí ročník sa koná pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča. viac

NITRA NAD IPĽOM: Občania postihnutí povodňami neboli odškodnení

Obrázok Nitra nad Ipľom 9. júla 2010 (TASR) – Obyvatelia Nitry nad Ipľom v okrese Lučenec sú nespokojní a sklamaní. Napriek zaplaveným domom a nutnej evakuácii niekoľkých Rómov doteraz neboli odškodnení. Starosta Tivadar Berki dúfa, že sa im podarí získať financie od budúcej vlády alebo z eurofondov. viac

D. STREDA: Mesto získalo z eurofondov 5 miliónov eur

Obrázok Dunajská Streda 6. júla 2010 (TASR) Hájos: "Politika rómskej komunity stojí na troch pilieroch: bývanie, zamestnanosť a tretím pilierom je vzdelávanie. Z piatich tri sú zamerané na vzdelávanie, jedno je zamerané výslovne na zamestnanosť, samozrejme rómski obyvatelia zas by so svojimi pracovnými silami vedeli nám pomôcť, takisto aj sebe, si zarobia, tak majú z čoho platiť svoje režijné náklady." viac


banner